KNAW

Onderzoek

The Poetics of Personal Behaviour. The Interaction of Life and Art in...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The Poetics of Personal Behaviour. The Interaction of Life and Art in Russian Modernism (1890-1920)
Looptijd 09 / 2005 - 06 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1309273
Leverancier gegevens ASCA

Samenvatting

Dennis Ioffe geeft een overzicht van en biedt inzicht in het culturele verschijnsel zjiznetvortsjestvo', letterlijk leven-schepping' ( Lebenskunst' in het Duits), dat typerend was voor het Russische modernisme (symbolisme en avant-garde). Door de verheldering van de theoretische en historische basis van de Lebenskunst in het Russische modernisme draagt Ioffe bij aan een beter begrip van de relevante artistieke producten van deze belangrijke periode in de Russische cultuur. Aangezien Lebenskunst de grenzen tussen lichaam en tekst doet vervagen, behoort het verschijnsel niet alleen tot het domein van de literatuurgeschiedenis en literatuurtheorie, maar kan het ook worden bestudeerd vanuit de filosofie, kunstgeschiedenis en culturele studies. Ioffe geeft een interpretatie van de structuur van het samengaan van leven en kunst, van het elkaar doordringen van de sociale en persoonlijke werkelijkheden in de bestudeerde chronotoop' van het Russische modernisme. Zijn belangrijkste doel is het vaststellen van het mechanisme van het geleidelijk verdwijnen van de onderscheidende kenmerken van het privéleven van de modernist, en de geleidelijke verandering van zijn/haar persoonlijke leven in een algemeen sociaal-cultureel model. De bestudering van het verschijnsel Lebenskunst betreft in het bijzonder het onderzoek naar de structuur van excentriek gedrag en naar de somatische (gender)identiteiten van de personen die actief zijn in het culturele leven.

Samenvatting (EN)

The aim of the project is to describe analytically the cultural phenomenon of zhiznetvorchestvo (literally life-creation ), which was rather typical for habitual customs [Pierre Bourdieu] of Russian modernism. During that period the last decade of the nineteenth and the first two decades of the twentieth century, Russia s so-called Silver Age there was an unprecedented interrelation between and interpenetration of social and cultural reality on the one hand [what is used to be labelled the public sphere by J.Habermas] and the personal biographical identities of writers and artists on the other. The cultural ikons of the said time (poets, prosaicists, painters and art-directors) were decidedly and consciously conforming their lives to already existing mythogenic popular models or created heuristically new, original biographies , highly aestheticized artistic lives , both in their works of imagination and in real life. By clarifying the theoretical and historical basis of this phenomenon, the project will contribute to a better understanding of the relevant artistic products of this important period in Russian culture. In the four chapters of the dissertation there will be given a motivated interpretation of the structure of the convergence bounded by life and art, the intersection of the public-social and personal-cultural realities in the investigated chronotope [M.Bakhtin] of Russian modernism. As a postulatio princeps of the project there exists an all-embracing desideratum to discover and determine the inner mechanisms standing behind the phenomenon of zhiznetvorchestvo which entails a detailed examination of the structure of behaviour and of the somatic (gender) identities of the persons active in the cultural field. The basic sources for the present research could be found in many-faced textual varia: memoirs, autobiographies, private letters, and literature of pure fiction.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. W.G. Weststeijn
Promovendus Dr. D. Ioffe

Classificatie

D36500 Baltische en Slavische taal- en letterkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie