KNAW

Research

Body composition and exercise intolerance in renal transplant patients:...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Body composition and exercise intolerance in renal transplant patients: the response to exercise training
Period 05 / 2000 - 10 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1310088

Abstract (NL)

Bij patiënten met ernstig nierfalen is dialyse (behandeling met een kunstnier) noodzakelijk om te overleven. Veel dialysepatiënten hebben een slechte voedingstoestand, een matige conditie en een sterk verminderde kwaliteit van leven (QoL). In dit proefschrift zijn o.a. de effecten van een geslaagde niertransplantatie op deze factoren bestudeerd. De meeste patiënten komen aan in gewicht na niertransplantatie; vooral de vetmassa neemt toe. Gebrek aan lichaamsbeweging speelt hierbij een belangrijke rol. De conditie verandert niet of nauwelijks na een niertransplantatie. Fysieke training heeft zeer gunstige effecten op de conditie en QoL van niertransplantatie- en hemodialysepatiënten. De respons op training in de patiëntengroepen is vergelijkbaar met die bij gezonde personen. Training kan de negatieve spiraal van deconditionering bij nierpatiënten doorbreken en dient daarom te worden geïmplementeerd in de routinebehandeling.

Related organisations

Related people

Classification

D21700 Physiology
D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics
D23220 Internal medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation