KNAW

Research

Genetic determinants of cognitive functions

Pagina-navigatie:


Update content


Title Genetic determinants of cognitive functions
Period 11 / 2004 - 10 / 2006
Status Completed
Research number OND1310201
Data Supplier Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek ISAO

Abstract

Mostly Alzheimer's disease is preceded by cognitive decline. People who lose their cognitive function develop Alzheimer's disease at later age. From research of this group it appears that cognitive functions are 20-40% genetically controlled. Little is known about the genes that are responsible for cognitive decline. A family study will be carried out in which the genes will be localized that are responsible for cognitive function. Eventual aim is to gain through gene tracing a better insight into which proteins (the gene product) play a role in the etiology of the disease. Such study is not only useful for research into Alzheimer's disease, but will also provide important new insights into genetically controlled processes which determine our cognitive skills. This research will be embedded in the Erasmus Rucphen Family (ERF) study, which is carried out in a genetically isolated population. In the study the cognition has been examined of 2500 participants, who within 5-7 generations have been relatives. In this study all 500 persons from the age of 60 will be examined. In the family study new genes with only a small number of markers can be localized. In principle the researchers will scan the complete genome. But also known Alzheimer genes will be studied and related to cognitive function.

Abstract (NL)

De ziekte van Alzheimer wordt in de meeste gevallen voorafgegaan door een achteruitgang van de cognitieve functies. Mensen die hun cognitieve functies verliezen ontwikkelen op latere leeftijd doorgaans de ziekte van Alzheimer. Uit onderzoek van Prof.dr. Cornelia van Duijn, Erasmus MC, Rotterdam blijkt dat cognitieve functies voor 20-40% erfelijk zijn. Er is weinig bekend over de genen die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de cognitie. De onderzoekers zullen een familiestudie uitvoeren, waarbij zij de genen willen lokaliseren die verantwoordelijk zijn voor cognitieve functie. Uiteindelijk doel is door het opsporen van genen een beter inzicht te krijgen in welke eiwitten (het product van het gen) een rol spelen in het ontstaan van de ziekte. Een dergelijke studie is niet alleen nuttig voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, maar zal ook belangrijke nieuwe inzichten kunnen geven in genetisch bepaalde processen die onze cognitieve vaardigheden bepalen. Dit onderzoek zal worden ingebed in het Erasmus Rucphen Familie (ERF) onderzoek, een onderzoek dat wordt uitgevoerd in een genetisch geïsoleerde populatie. In het onderzoek is de cognitie onderzocht van 2500 deelnemers, die binnen 5-7 generaties aan elkaar verwant zijn. In deze studie van Van Duijn et al. zullen alle 500 personen die 60 jaar en ouder zijn worden onderzocht. In het familie-onderzoek kunnen nieuwe genen met slechts een klein aantal markers worden gelokaliseerd. In principe zullen de onderzoekers het gehele genoom doorzoeken. Maar ook zullen bekende Alzheimer-genen worden onderzocht en gerelateerd aan cognitieve functie.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. C.M. van Duijn

Classification

D21400 Genetics
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation