KNAW

Research

“Heart failure self-management: balancing between medical and psychosocial...

Pagina-navigatie:


Update content


Title “Heart failure self-management: balancing between medical and psychosocial needs; evaluation of a cognitive-behavioural self-management group programme
Period 12 / 2003 - 02 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1310264
Data Supplier Website CaRe

Abstract (NL)

Zelfmanagement speelt een belangrijke rol bij het hanteren van chronisch hartfalen in het dagelijks leven. In het Amerikaanse Chronic Disease Self-Management Programme (CDSMP) leren mensen om te gaan met de medische, sociale en emotionele consequenties van hun chronische aandoening. In een gerandomiseerde studie is effectiviteit en toepasbaarheid van dit groepsprogramma onderzocht bij hartfalenpatiënten. De zeswekelijkse bijeenkomsten (2,5 uur) werden geleid door een getraind koppel bestaande uit een gespecialiseerd verpleegkundige en een hartfalenpatiënt. Het programma blijkt goed uitvoerbaar en is op de korte termijn effectief, echter eerder aangetoonde lange termijn effecten blijven uit. Een verklaring hiervoor ligt mogelijk in verschillen in de gezondheidszorg, waarbij de CDSMP in de huidige vorm mogelijk te weinig toevoegt aan het bestaande zorgaanbod voor hartfalenpatiënten in Nederland.

Related organisations

Related people

Classification

D23220 Internal medicine
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation