KNAW

Onderzoek

AquaRo-methode

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel AquaRo-methode
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.waterbewust.nl
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&cat=8&proj=46
Onderzoeknummer OND1310518
Leverancier gegevens Website

Samenvatting

Bij ruimtelijke inrichting moet water de plaats krijgen die het toekomt. In stedelijke gebieden moet voldoende ruimte voor water worden ingeruimd en aandacht zijn voor de aantrekkelijke kanten van wonen langs of op het water. De AquaRo-methode biedt handvatten voor gemeenten die ruimtelijke ordening en waterbeheer willen integreren.
[Doel en knelpunten]
Ontwikkelen van een methodiek met als doel om water zijn plek te geven bij ruimtelijke ontwikkeling in stedelijk gebied. Doel is tevens om kennis en ervaring, die zijn opgedaan bij lokale waterprojecten in Nijmegen, geschikt te maken voor en uit te dragen naar andere gemeenten.
Bij ruimtelijke inrichtingsprojecten wordt het aspect water vaak onvoldoende meegenomen. Redenen hiervoor zijn onder andere de versnipperde aanwezigheid van informatie en het verschil in aanpak en cultuur tussen deskundigen op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ordening.
Om wateroverlast te voorkomen moet in stedelijke gebieden voldoende ruimte voor water worden ingeruimd. Daarnaast dient aandacht uit te gaan naar de aantrekkelijke kanten van zichtbaar en schoon water in de woonomgeving. De digitale AquaRo-methodiek biedt handvatten voor gemeenten om ruimtelijke ordening en water beter te integreren, waarbij op effici├źnte wijze de daarbij noodzakelijke informatie kan worden getraceerd.
Tevens wordt de doelgroep via de methodiek meegenomen in het watertoetsproces. De doelgroep bestaat vooral uit medewerkers van gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening.
[Plan van aanpak]
Het proces kent vier stappen. Na een startcongres wordt in de tweede stap de AquaRo-methode toegepast en uitgewerkt voor de gemeente Nijmegen. In de derde stap wordt de methode geobjectiveerd, zodat hij gebruikt kan worden door andere gemeenten. Het project sluit af met een watercongres, waarin de resultaten van het project worden uitgedragen.
De activiteiten bestaan verder uit het ontwikkelen van kennisoverdrachtsmiddelen en uit het enthousiasmeren van andere gemeenten en waterschappen om met AquaRo aan de slag te gaan.
[Resultaten]
Kennisverspreiding vindt plaats door middel van:
- Een mini-congres
- Een info-middag met geïnteresseerde gemeenten
- Een watercongres aan het eind van het project.
Als kennisoverdrachtsmiddel wordt een digitale methodiek ontwikkeld. Voor de gemeente Nijmegen wordt deze methodiek uitgewerkt en ingevuld voor gebruik.
Het resultaat voor de gemeente Nijmegen wordt vastgelegd op een lineaire webside/cd-rom, een uitbreiding van de huidige website www.waterbewust.nl, een poster en een brochure.
[Eindresultaat]
Het resultaat van AquaRo is dat water meer duurzaam in ruimtelijke ontwikkelingen wordt meegenomen.
Trefwoorden Watertoets, ruimtelijke ordening, stedelijk water, AquaRo

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. C.M. van Schaik

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16400 Informatiesystemen, databases
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie