KNAW

Research

The defeat of the asset mix on the liability structure of Cordares

Pagina-navigatie:


Update content


Title The defeat of the asset mix on the liability structure of Cordares
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1310539
Data Supplier Website CentER AR

Abstract (NL)

Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen hebben te maken met belangrijke verplichtingen die volgen uit hun (pensioen)verzekeringen. Voor pensioenfondsen is er al veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe de asset mix afgestemd kan worden op de specifieke verplichtingen, waarbij met name het inflatierisico een belangrijke rol speelt. In dit project wordt de vraag beantwoord hoe de beleggingen van een verzekeraar voor WAO- en schadeverzekeringen gerelateerd aan ziekte het best vorm gegeven kunnen worden. Hiertoe wordt uitgegaan van de bestaande verplichtingen en wordt een (ALM-)model ontwikkeld waarin de asset mix optimaal aangepast kan worden aan de financiƫle verplichtingen.

Related organisations

Related people

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation