KNAW

Research

Knowledge management

Pagina-navigatie:


Update content


Title Knowledge management
Period 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1310590

Abstract

The agricultural sector is internationalising. As a result, the places in which knowledge is developed and applied are becoming more widely separated. With intelligent knowledge management this need not be a problem. This scientific project is a comparative case study into how businesses deal with the development and management of knowledge obtained from international agrifood networks. Researchers study key processes, management tools and best practices.
[Ten cases compared]:
This is the first study concerned with the international agricultural sector. In the virtual absence of any theory to speak of the researchers compared ten cases - five agri-enterprises and five businesses from other sectors - in order to highlight differences in knowledge management within the agricultural sector and between agriculture and the other sectors. The end product is a framework for knowledge management. This in turn provides a base for follow-up research, where possible facilitated by Transforum. Businesses are able to apply information from the best practices to their own day-to-day practice for optimal sustainability performance.

Abstract (NL)

De landbouwsector internationaliseert. Daardoor liggen vestigingsplaatsen van ontwikkelaars en toepassers van kennis fysiek vaak steeds verder uit elkaar. Met slim kennisbeheer hoeft dat geen probleem te zijn. Dit wetenschappelijk project is een vergelijkende casestudie naar hoe bedrijven omgaan met de ontwikkeling en het beheer van kennis verkregen uit internationale agrifoodnetwerken. Onderzoekers bestuderen sleutelprocessen, management tools en best practices.
[Tien cases vergeleken]
Het is de eerste studie die zich richt op de internationale landbouwsector. Omdat er nog nauwelijks theorie voorhanden is, vergelijken de onderzoekers een tiental cases. Het gaat om vijf agri-ondernemingen en vijf bedrijven uit andere sectoren. Dit maakt verschillen in kennismanagement en beheer binnen de agrarische sector en tussen deze en andere sectoren inzichtelijk. Eindproduct is een raamwerk voor kennisbeheer. Dat is weer een basis voor vervolgonderzoek, waar mogelijk gefaciliteerd door TransForum Agro&Groen. Bedrijven kunnen uit de best practices nuttige informatie overnemen voor hun eigen dagelijkse praktijk en optimale duurzaamheidprestatie.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. A.P. de Man

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation