KNAW

Research

Consumer preferences and consumer behaviour with regard to sustainable building measures

Pagina-navigatie:


Update content


Title Consumer preferences and consumer behaviour with regard to sustainable building measures
Period 01 / 2004 - 01 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1310756
Data Supplier Website OTB

Abstract

The aim of the research is to give an insight into the extent to which occupant behaviour influences the environmental impact for dwellings.

Abstract (NL)

Dit promotieonderzoek vindt plaats in Corpovenista verband en richt zich op de invloed van bewonersgedrag op de effectiviteit van duurzaam bouwen maatregelen. Partijen hebben bij de implementatie van maatregelen een bepaalde milieuwinst of besparing voor ogen. Deze milieuwinst ligt voor veel maatregelen echter niet vast, omdat het gebruik door bewoners invloed heeft op de effectiviteit. In dit onderzoek staat het gedrag van bewoners ten aanzien van balansventilatiesystemen centraal. Hoe gedragen bewoners zich? Waarom gedragen ze zich op die manier en welke gevolgen heeft dit gedrag voor de effectiviteit van het systeem? Er worden interviews, een enquĂȘte en metingen verricht om deze vragen te beantwoorden. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van theoretische concepten uit de ergonomie, de psychologie en de sociologie. Tevens wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre professionals uit de bouwwereld bij het ontwerp en de implementatie van duurzaam bouwen maatregelen rekening houden met het gedrag van bewoners.

Related organisations

Related people

Doctoral/PhD student Ir. K. Soldaat

Classification

D14400 Civil engineering, building technology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation