KNAW

Research

International Seed Testing Association

Pagina-navigatie:


Update content


Title International Seed Testing Association
Period 01 / 2005 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1311068

Abstract

The project co-ordinates the representation from the Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food quality as member of the International Seed testing Association.

Abstract (NL)

[Doel]:
In het kader van dit project wordt Nederland vertegenwoordigd binnen de International Seed Testing Association (ISTA) en wordt ten behoeve van het Ministerie van LNV de deelname aan ISTA activiteiten gecoƶrdineerd.
[Werkwijze]:
Geplande activiteiten:
- Deelname aan ISTA bijeenkomsten, waaronder het jaarlijkse ISTA congres, als officiƫle woordvoerder van Nederland ("Designated Voting Member").
- Officieel correspondent namens Nederland ingeval er een Nederlands standpunt ingenomen moet worden, na adequate terugkoppeling met de Designated Authority (DA) van Nederland tbv. ISTA, Ir. C.M.M. van Winden (DL-LNV).
- Verzorgen van een goede communicatie met het ISTA-secretariaat.
- Verzorgen van adequate terugkoppeling met een bredere achterban, door publicatie van korte mededelingen in relevante vaktijdschriften, nieuwsbrieven, en dergelijke.
- Organiseren van het ISTA overleg met vertegenwoordigers van LNV, bedrijfsleven, keuringsinstellingen en PRI en het voeren van het secretariaat hiervan.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. W.J. van der Burg

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation