KNAW

Onderzoek

International Seed Testing Association

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel International Seed Testing Association
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311068

Samenvatting

[Doel]:
In het kader van dit project wordt Nederland vertegenwoordigd binnen de International Seed Testing Association (ISTA) en wordt ten behoeve van het Ministerie van LNV de deelname aan ISTA activiteiten gecoƶrdineerd.
[Werkwijze]:
Geplande activiteiten:
- Deelname aan ISTA bijeenkomsten, waaronder het jaarlijkse ISTA congres, als officiƫle woordvoerder van Nederland ("Designated Voting Member").
- Officieel correspondent namens Nederland ingeval er een Nederlands standpunt ingenomen moet worden, na adequate terugkoppeling met de Designated Authority (DA) van Nederland tbv. ISTA, Ir. C.M.M. van Winden (DL-LNV).
- Verzorgen van een goede communicatie met het ISTA-secretariaat.
- Verzorgen van adequate terugkoppeling met een bredere achterban, door publicatie van korte mededelingen in relevante vaktijdschriften, nieuwsbrieven, en dergelijke.
- Organiseren van het ISTA overleg met vertegenwoordigers van LNV, bedrijfsleven, keuringsinstellingen en PRI en het voeren van het secretariaat hiervan.

Samenvatting (EN)

The project co-ordinates the representation from the Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food quality as member of the International Seed testing Association.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. W.J. van der Burg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie