KNAW

Onderzoek

Communicatie Natuurplanbureau

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Communicatie Natuurplanbureau
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311186

Samenvatting

[Doel]:
Doel van dit project is om de interne en externe communicatie te bevorderen en de betrokkenheid van medewerkers die werken of willen gaan werken voor de WOT Natuur & Milieu te vergroten. Ook is het belangrijk dat de WOT Natuur & Milieu zich binnen Wageningen UR profileert als WOT-unit (Wettelijke OnderzoeksTaken). Voor een deel van de activiteiten (i.c. de planbureautaken) is het doel toe te groeien naar een onafhankelijk Milieu- en Natuurplanbureau, samen met MNP-RIVM.
[Werkwijze]:
Het project bestaat uit een aantal concrete onderdelen. Alle onderdelen lopen gedurende het gehele jaar en lopen parallel aan elkaar. De activiteiten hebben voornamelijk te maken met het planbureauwerk binnen de WOT Natuur & Milieu. Soms bestrijken zij het gehele terrein van de WOT-eenheid. Dit zal zoveel mogelijk worden aangegeven.
- Werkdocumenten in de Reeks Planbureauwerk in uitvoering
- Uitgaven in de reeks Planbureaurapporten
- Uitgaven in de reeks Planbureaustudies
- Nieuwsbrief Nieuws van het Natuurplanbureau / WOT s new
- Internet en intranetsite (incl. Kennis Online)
- Workshops/bijeenkomsten
- Communicatie en kennisdelen
- Bijhouden Contactpersonen
- Overige activiteiten

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. B. ten Cate

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D66000 Communicatiewetenschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie