KNAW

Research

Jan Swammerdam (1632-1680), a biography

Pagina-navigatie:


Update content


Title Jan Swammerdam (1632-1680), a biography
Period 01 / 2004 - 12 / 2010
Status Completed
URL http://www.huygensinstituut.knaw.nl/swammerdam
Research number OND1311238
Data Supplier Projectleider

Abstract (NL)

Dit project zal resulteren in een geheel nieuwe biografie van Swammerdam, de eerste in bijna 300 jaar. Op basis van uitvoerig onderzoek, waaronder van tal van niet eerder geraadpleegde bronnen, zal Swammerdam s leven in zijn maatschappelijke en wetenschappelijke context worden geplaatst. Zo zal ondermeer aandacht worden besteed aan de gecompliceerde relatie met zijn vader, de wijze waarop hij in Frankrijk kennismaakte met het katholicisme, en de actieve rol die hij speelde in de wetenschappelijke wereld, met name in kring van radicale volgelingen van René Descartes. Uitvoerig zal worden ingegaan op zijn leven na zijn terugkeer uit de sekte van Bourignon, toen hij zijn onderzoek weer hernam. Ook zal worden ingegaan in zijn moeizame verstandhouding met zijn collega Van Leeuwenhoek. Men kan met hem niet spreken alsoo hij partiaal is, en seer barbarisch raesonneert, synde ongestudeerd , zo merkte Swammerdam hooghartig op.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H.G.M. Jorink

Classification

D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation