KNAW

Onderzoek

Jan Swammerdam (1632-1680), een biografie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Jan Swammerdam (1632-1680), een biografie
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2010
Status Afgesloten
URL http://www.huygensinstituut.knaw.nl/swammerdam
Onderzoeknummer OND1311238
Leverancier gegevens Projectleider

Samenvatting

Dit project zal resulteren in een geheel nieuwe biografie van Swammerdam, de eerste in bijna 300 jaar. Op basis van uitvoerig onderzoek, waaronder van tal van niet eerder geraadpleegde bronnen, zal Swammerdam s leven in zijn maatschappelijke en wetenschappelijke context worden geplaatst. Zo zal ondermeer aandacht worden besteed aan de gecompliceerde relatie met zijn vader, de wijze waarop hij in Frankrijk kennismaakte met het katholicisme, en de actieve rol die hij speelde in de wetenschappelijke wereld, met name in kring van radicale volgelingen van René Descartes. Uitvoerig zal worden ingegaan op zijn leven na zijn terugkeer uit de sekte van Bourignon, toen hij zijn onderzoek weer hernam. Ook zal worden ingegaan in zijn moeizame verstandhouding met zijn collega Van Leeuwenhoek. Men kan met hem niet spreken alsoo hij partiaal is, en seer barbarisch raesonneert, synde ongestudeerd , zo merkte Swammerdam hooghartig op.

Betrokken organisaties

Penvoerder Huygens ING (KNAW)

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. H.G.M. Jorink

Classificatie

D36300 Germaanse taal- en letterkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie