KNAW

Onderzoek

BO-01-006 Landschap

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-01-006 Landschap
Looptijd 2005 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1311426

Samenvatting

Doel
In het Nederlandse landschap is het prettig wonen, te werken en ontspannen. Tenminste als landschapswaarden zoals authenticiteit, herkenbaarheid en rust behouden blijven. Tegelijkertijd blijft het landschap zich ook ontwikkelen. Dit kan synergie maar ook strijd opleveren. Veel projecten gaan over de vraag hoe nieuwe vormen van landgebruik in het landschap in te passen zijn. Wat kunnen we leren van het verleden en wat voorzien we voor de toekomst?

Andere projecten gaan over aardkundige- en cultuurhistorische waarden. Landschapskwaliteiten die op het eerste gezicht voor de leek vaak niet eens zichtbaar zijn. Er is veel kennis beschikbaar, maar wat kun je ermee doen in de planvorming?

Dat landschap mensen raakt, blijkt uit de toenemende belangstelling ervoor. Overal zijn partners voor landschap actief. Maatschappelijke organisaties vinden elkaar in de Landschapsmanifestgroep. Zeven ministeries werken samen in het Aktieprogramma Ruimte en Cultuur. Gemeenten en provincies gaan, binnen door de rijksoverheid vastgestelde kaders, met het landschapsbeleid aan de slag. Onderzoek in het thema Landschap ondersteunt diverse nieuwe vormen van samenwerking. Het bestudeert gedrag van burgers, ondernemers en overheden. Hoe komen relaties en contracten tussen burgers, ondernemers en overheden tot stand?

Kennisbehoefte in 2008
· Landschap is een dossier dat een stijgende aandacht kent, waardoor er al veel onderzoek heeft plaatsgevonden. Een goede state of the art is daarom bij ieder nieuw onderzoek van groot belang.
· Er moet veel aandacht zijn voor het bruikbaar maken van de kennis. Het verkennen van de toepassingsmogelijkheden van de kennis zijn daarom vast onderdeel van ieder onderzoek.
· De rol van provincies en gemeenten in het landschapsbeleid is groot. Voor veel onderzoek zijn lagere overheden dan ook de primaire doelgroep. Ook kennisverspreiding moet daarom van groot belang.

Tegelijkertijd valt vanuit het onderzoek op dat veel beleidsvragen nog een slag moeten maken, wil het ook werkelijk een kennisvraag zijn en wil het kennis op leveren die voor een brede verspreiding in aanmerking komt

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Policy needs:
Due to various trends and pressures, identity, variation and cohesion of landscapes are decreasing. Lack of identity, variation and cohesion decreases quality of life and the opportunity for local inhabitants to identify with landscape.
The landscape policy goal is to develop identity, variation and cohesion in Dutch landscapes. The focus of the strategy is on landscape development, integrating social, economic and ecological functions. Rural areas in the Netherlands should provide room for people to live, work and relax in. But they should also provide opportunities for economic development. At the same time valuable landscapes should be preserved for future generations. It is therefore of great importance that the right balance is struck between the various uses of the rural area.

Research needs:
Policy change towards governance has resulted in a research shift towards the social, cultural and aspects of landscape research. Most research questions within the theme Landscape relate to the search for the right balance between a particular use of rural areas and landscape quality. Also stakeholder interest in landscape issues and societal demand for particular landscapes are studied.

Research objective:
The research objective is defined on the individual project level

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J. Luttik

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie