KNAW

Research

Timber harvest and timber market

Pagina-navigatie:


Update content


Title Timber harvest and timber market
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1311442

Abstract

[Knowledge requirements group aimed at]:
The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) wants to get insight into the development of supply and demand of timber from Dutch forests and from the borderland forests of Germany and Belgium.
[Research objectives]:
With insight into developments of supply and demand the ministry of LNV, the Dutch forest Management sector and the Dutch Timber sector can get insight into possible futural bottle-necks and chances related to supply (trees species, dimensions, qualities) and demand (species and products) of timber from the Dutch and borderland forests in the next 10-20 years.
[Results and products]:
Report, presentation, summary on Internet and journal article.
In a Alterra report the developments in supply (based on model simulations) and demand of timber will be presented. Futural chances and bottle-necks related to supply and demand will be presented and discussed in the report also.
Research results will be presented also for the OHH (a group of people working in the timber sector).
When research results are promising, some articles for journals will be made.

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Inzicht in de trends in aanbod van en vraag naar hout en de mogelijke knelpunten en kansen voor zowel de houtsector als de bosbeheersector in de komende 10-20 jaar.
[Doelstelling van het onderzoek]:
Inzicht geven in de knelpunten en kansen die de ontwikkelingen in het aanbod (soorten, afmetingen en kwaliteiten) en de vraag (soorten en producten) van hout uit het Nederlandse bos en de grensstreek kunnen opleveren voor de Nederlandse bos- en houtketen.
[Aanpak en tijdpad]:
Na een korte analyse van de trends in aanbod en vraag over de afgelopen 10-20 jaar en de onderliggende factoren zal worden gekeken naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen; zwaartepunt zal hierbij op de aanbod kant liggen. Via een koppeling van verschillende modellen op het gebied van bosontwikkeling, houtproductie en -oogst, zal worden getracht het houtaanbod zo gespecificeerd mogelijk uit te werken. Het resultaat hiervan zal worden uitgezet tegen de vraagzijde. Mede in relatie tot de onderliggende factoren, zal voor twee contrasterende scenario s worden nagegaan welke verschillen of overeenkomsten in vraag en aanbod in de komende 10-15 jaar knelpunten en kansen voor de bos- en houtsector op kunnen leveren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 3 fasen:
- Fase 1: Recente ontwikkelingen en huidige situatie
- Fase 2: Scenarios 2005-2025
- Fase 3: Knelpunten-kansen-analyse.
Fase 1 en het opstellen van de modellen en proefdraai ervan worden uitgevoerd in 2006. In 2007 worden voor verschillende scenario s runs uitgevoerd en de knelpunten- en kansenanalyse uitgevoerd.
[Resultaten en producten:]:
De resultaten van het project worden vastgelegd in een Alterrarapport en zullen in het OHH worden gepresenteerd. Ook zal een makkelijk leesbare samenvatting worden gemaakt die door iedereen opgevraagd of ingezien (internet) kan worden. Daarnaast worden een of twee artikelen in vakbladen voor bos- en houtsector beoogd.
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
Aan het eind van het project vindt er een eindgesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van het onderzoek wordt een leesbare samenvatting gemaakt. Deze kan min of meer gelijk zijn aan de samenvatting van het onderzoek die is opgenomen in het op te leveren rapport.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. A. Oosterbaan

Related research (upper level)

Classification

D18240 Forestry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation