KNAW

Research

Cumulative Effects

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cumulative Effects
Period 10 / 2005 - 10 / 2006
Status Completed
Research number OND1311464

Abstract

[Research Objectives]:
To produce guidelines and checklists to check for possible cumulative effects of measures on Natura 2000 sites, for applicants as well as granting offices of the Dutch Nature Protection Law.
[Results and products]:
- Guidelines
- Checklists

Abstract (NL)

[Doel]:
Doelen van het project zijn:
1.na te gaan hoe er op dit moment in Nederland en in het buitenland met cumulatie wordt omgegaan en aan de hand daarvan de op dit moment best mogelijke procedures te bepalen
2.na te gaan of er momenteel in de praktijk voldoende mogelijkheden zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen en aanbevelingen te doen voor eventuele verbeteringen om in de toekomst wel of makkelijker aan die verplichtingen te kunnen voldoen.
3.voor zowel aanvrager als vergunningverlener een handreiking en checklist te maken om
- een zo goed mogelijk overzicht van alle ingrepen met een mogelijk effect te krijgen
- het cumulatieve effect daarvan zo goed mogelijk in te schatten.
Werkwijze]:
Allereerst wordt door middel van interviews met de leiding van grote infrastructuurprojecten (vergunningaanvragers) en een aantal provincies en gemeenten (vergunningverleners) het huidige omgaan met cumulatie in beeld gebracht. Op basis van de resultaten wordt een overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de huidige praktijk biedt voor het in beeld brengen, inschatten en afwegen van mogelijk cumulerende ingrepen, worden handreikingen en checklists gemaakt en worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Daarbij worden de volgende mijlpalen aangehouden:
1. 1 mei 2006: Oplevering definitieve handreikingen en checklists
2. 1 juni 2006: Oplevering aanbevelingen in eerste versie hoofdstuk eindrapport
3. 1 juli 2006: Oplevering eindrapportage
[Resultaten en producten]:
Een handreiking en een checklist voor zowel aanvrager als vergunningverlener - 1 mei 2006
Een eindrapport met een overzicht van de bestaande praktijk, een motivatie en toelichting van de handreikingen en checklists en een aanbeveling annex stappenplan voor verbeteringen - 1 juli 2006

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. R.J.F. Bugter

Related research (upper level)

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation