KNAW

Onderzoek

Biologische leghennen: Voeding en dier

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Biologische leghennen: Voeding en dier
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
URL http://www.biofoon.nl/
Onderzoeknummer OND1311498

Samenvatting

[Probleem]:
Verplichting tot 100% biologische grondstoffen geeft enkele vragen en problemen bij het voeren van leghennen, m.n. t.a.v. Methionine-gehalte. Verder kunnen de resultaten afhankelijk zijn van het gebruikte type dier. Dit laatste aspect verdient verder onderzoek ook m.b.t. verenpikkerij.
[Doel]:
- inzicht te krijgen in voerstrategie├źn die het mogelijk maken om 100% biologisch voer te verstrekken aan biologische leghennen
- inzicht in de mogelijkheden om met een lager eiwit (methionine)gehalte te werken in het voer van leghennen met uitloop
- inzicht te krijgen in het functioneren van verschillende typen leghen in systemen met uitloop
- inzicht te krijgen in de interactie tussen voerstrategie en type dier en daarmee dus in de algemene toepasbaarheid van de voerstrategie├źn.
[Resultaten en producten]:
4 oktober 2005: persbericht start stalproef half oktober: artikel Pluimveehouderij over opfok
6 december: presentatie stand van zaken op studiemiddag leg
medio februari: presentatie tussentijdse resultaten op studiemiddag voor biologische pluimveehouders
juni/juli 2006: artikel in vakbladen met tussentijdse rapportage
december 2006: eindrapportage in de vorm van presentatie en folder/brochure

Samenvatting (EN)

[Description problem/question]:
European legislation demands organic feed to be composed of 100% organic basic feedstuff in the near future. This may result is some problems in feeding laying hens, e.g. a shortage of Methionine may occur. Results of different feeding strategies may be influenced by type of hen. The latter also has an influence on feather pecking problems.
[Objectives]:
insight in feeding strategies that make it possible to feed 100% organic feed on organic laying hens
insight in the possibilities to formulate feed with a lower percentage Methionine in feed for laying hens with free range.
insight in the way different type of hens perform in housing systems with free range.
insight in the interaction between feeding strategy and type of hen and thus in the possibilities for a wide application of the feeding strategies.
[Results and products]:
October 4, 2005: press release about the start of the trial
half October: article in magazine Pluimveehouderij about the rearing period
December 6, 205: presentation state of play at yearly study day for laying hens keeepers.
half February: presentation state of play at study-afternoon for organic laying hens farmers
June/July 2006: article in magazine with preliminary results
December 2006: presentation and final report (leaflet/brochure)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. T.G.C.M. Niekerk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie