KNAW

Research

Control of the dry bulb mite with a mite pathogen in tulip bulbs.

Pagina-navigatie:


Update content


Title Control of the dry bulb mite with a mite pathogen in tulip bulbs.
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1311542

Abstract

Desciption problem/question:
The dry bulb mite, Aceria tulipae, is the most important pest in tulip crops. Without control measures cropping of tulip bulbs in the Netherlands is impossible. The new treatment with a short ULO (Ultra Low Oxygen) treatment is expensive and hard to organize. A cheap and easy to use treatment is necessary for the growers to produce economically.

Objectives:
A mite pathogen as a formulated product can be used by growers. A control strategy for the dry bulb mite can be designed for the bulb growers. For example, once in 4 years an ULO treatment and in between preventive treatments with a mite pathogen.

Results and products:
A treatment with a mite pathogen that is able to control the dry bulb mite.
A for dry bulb mite registered or to be registered mite pathogen product that will be available for the growers to use.

Abstract (NL)

[Probleem]:
Galmijten kunnen enorme schade aanbrengen aan tulpen. Tulpengalmijt is een knelpunt, zonder bestrijding van deze mijt is tulpenteelt en broeierij nauwelijks mogelijk. Een nieuwe alternatieve methode is een korte ULO-behandeling (Ultra Low Oxygen). De ULO behandeling geeft een volledige bestrijding van galmijt in tulp, het is echter duur en lastig qua logistiek. Een gemakkelijkere en goedkopere alternatieve bestrijding is daarom wenselijk.
Er is de afgelopen 3 jaar al onderzoek gedaan naar de inzet van mijtpathogen (gefinancierd door bedrijfsleven PT). De resultaten uit dit onderzoek bieden perspectief, maar zijn op dit moment nog niet praktijkrijp. Aanvullend onderzoek en toepassing i.s.m. praktijkbedrijven is daarom nodig.
De inzet van mijtpathogenen, is bij uitstek een alternatief voor de biologische tulpenteelt. In de gangbare teelt is deze biologische bestrijding namelijk nauwelijks te combineren met de chemische bolbehandeling tegen andere ziekten. In kleinschalige proeven is van diverse mijtpathogenen de effectiviteit tegen tulpengalmijt onderzocht. Eén van de insectenpathogene blijkt nu al meerdere jaren effectief in veldproeven. Aanvullend onderzoek is nodig om de behandeling met mijtpathogene inpasbaar te maken in de teelt en op grotere schaal te toetsen alvorens het een praktijktoepassing kan worden.
De inzet van mijtpathogenen zou goed kunnen worden toegepast in combinatie met ULO. Te denken valt bijvoorbeeld aan een strategie van ééns in de 4 jaar een korte ULO-behandeling en de jaren ertussen preventief met mijtpathogenen.
[Doel]:
Ontwikkelen van een bestrijdingsmethode met mijtpathogenen om galmijten te bestrijden in de teelt van tulpen op praktijkschaal. Een optimale strategie opstellen om tulpengalmijt te bestrijden in biologische teelt van tulp. Combinaties van bestrijdingsmaatregelen die zowel effectief zijn als economisch perspectief bieden.
[Werkwijze]:
In 2002 tot 2005 hebben biologische tulpentelers onder begeleiding van PPO ervaring opgedaan met de nieuwe mijtbestrijdende ULO-behandeling op praktijkschaal.
De betrokken biologische tulpentelers maken deel uit van het BIOM project, vanaf 1-1-2006 praktijknetwerk biologische bloembollenteelt. In dit nieuwe project zal weer met de betrokken telers samen gewerkt worden.
[Resultaten en producten]:
Beschikbaarheid van een nieuwe eenvoudige bestrijdingsmethode tegen tulpengalmijt ten opzichte van een dure ingewikkelde ULO-behandeling.
Een meerjarige beheersingstrategie van galmijten in tulp, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende bestrijdingsmethoden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Other involved organisations

Koppert BV
Telers uit bedrijfsnetwerk.

Related people

Researcher Ing. J.A.A. van Zuilichem
Project leader C.G.M. Conijn

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation