KNAW

Onderzoek

Maken van een rekenkundige verkenning van de milieu-gebruiksruimte en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Maken van een rekenkundige verkenning van de milieu-gebruiksruimte en integrale milieubelasting van de melkveehouderij d.m.v. LCA
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311580

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
De oorspronkelijke aanleiding tot dit AIO-onderzoek was de behoefte om de belangrijkste veehouderijtak in Nederland, de rundveehouderij, integraal op milieubelasting (en vermindering) te kunnen beoordelen. Het gaat daarbij met name om de integratie over de verschillende gasvormige milieuthema s (ammoniak, broeikasgassen, energie). Via een LCA-benadering wordt de keten van mond tot grond beschouwd, voor zowel de gangbare als de biologische rundveehouderij (m.n. melkvee).
[Doel]:
Het kwantificeren van de milieubelasting (en het verminderingspotentieel) van gangbare en biologische rundveehouderij (m.n. melkvee), op basis van gegevens uit praktijkonderzoek, om zodoende een objectief beeld te krijgen van de ecologische en economische prestaties en toekomstperspectieven
[Werkwijze]:
Tussen 2003 en 2005 is in dit AIO-traject een studie gedaan naar de meest bruikbare tool voor een dergelijke benadering. Hieruit is de Life Cycle Analysis (LCA) naar voren gekomen. Voorts is gebruik makend van informatie vanuit Koeien-en-Kansen, Vel&Vanla en BIOVEEM een eerste analyse gemaakt van de integrale milieu-prestaties.
In 2006 zal worden gekomen tot een afronding van het onderzoek middels een proefschrift, waarin niet alleen de methodiek (LCA), maar vooral ook de uitkomsten van de integrale analyse zullen staan.
[Resultaten en producten]:
- Wetenschappelijke artikelen (2) - medio 2006
-proefschrift - eind 2006

Samenvatting (EN)

[Research Objectives]:
To produce an tool for integrated assessment of environmental pollution caused by dairy cow husbandry, and to provide assessment data
[Results and products]:
- Scientific papers
- PhD thesis

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. G.J. Monteny

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D11800 Numerieke analyse
D18220 Veeteelt
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie