KNAW

Onderzoek

STONE

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel STONE
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2015
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311593

Samenvatting

Doel:
Doelstelling(en) van het onderzoek:
Hoofddoelstelling van het onderzoek is om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de aanbevelingen die door Willems et al. (2007) zijn beschreven ten aanzien van kwantificering van de nutriëntenuitspoeling vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater op nationale schaal. Het betreft hier de volgende acties die met name voor nationale evaluaties van belang zijn:

- Toetsing nitraat in grondwater (zie ook WOT/MNP - actie; mede in relatie tot de afspraken die in 2007 in de najaarsworkshop validatie nitraat zijn gemaakt).
- Toetsing N en P in oppervlaktewater rekeninghoudend met de andere emissies en plausibiliteit van retenties die in het oppervlaktewater optreden; mede naar aanleiding van de discussies die zijn gevoerd in relaties tot het vaststellen van trends uit momentopname van oppervlakte­water­kwaliteitgegevens.
- Verbeterde systematiek voor het inbrengen van uitspoelinggevoelige gewassen (mede in afstemming met MAMBO (BO-05-004-08) en de systematiek die binnen MNP wordt gehanteerd).
- Invloed van de schematisering van de ondergrond in STONE (achtergrondconcentratie, vaste watervoerende pakketdikte, gehalte aan Al en Fe en organische stof) op de voorspelling van de verandering in de nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater.
- Specifieke aandacht voor de schematisering en parameterisering voor de laagveengebieden
- Effect van lagere bemesting op bodemvruchtbaarheid op langere termijn (uitmijnen), effect van lange termijn lagere bodemvruchtbaarheid op gewasopname (zowel N als P).
- Eerste aanzet voor een verbeterde beschrijving van transport in klei- en veengronden in de bodem- en waterkwaliteitsmodule ANINO van STONE op basis van meetgegevens van lokale datasets (m.n. DOVE klei, Andelst).
- Documentatie van de uitgevoerde verbeterslagen.
- Beheer en onderhoud instrumentatrium conform kwaliteit - A modellen.
- Communicatie uitkomsten

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

[Research Objectives]:
The STONE model for national scale N- en P-emission assessments will be kept up-to-date and be made suitable for ex-ante evaluations of the fertilization policy. Primarily N- and P-emissions from agricultural soils to groundwater and surface waters are considered.
Extending the STONE modelling system for assessments of surface water concentrations. Effectiveness of measures taken for the Water Framework Directive need to be evaluated at the national scale and at the catchment scale.
Ongoing validation of the STONE model with respect to nitrate concentrations, phosphate soil saturation and N- en P-emission to surface waters at the national scale and the regional scale Maintenance of STONE model code, data files and documentation
[Results and products]:
Reports on the improvements of the STONE model. Attention will be paid to P-accumulation in soil, link between QUADMOD and ANIMO concerning the estimation of the soil nitrogen supply capacity, the model performance to represent nitrate concentrations in loess areas, the differentiation of fertilization and nutrient uptake by arable crops and the off-line link between the MAMBO fertilization module and STONE
Completely documented version of the STONE model version attuned to ex-ante -evaluation 2007 research questions.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. E.M.P.M. van Boekel
Onderzoeker Ir. J.G. Conijn
Onderzoeker Ing. H.H. Luesink
Onderzoeker Ir. R. Schreuder
Onderzoeker Dr. H.C.J. Vrolijk
Projectleider Ir. P. Groenendijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie