KNAW

Onderzoek

BO-03-002 Ondernemerschap tussen markt en maatschappij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-03-002 Ondernemerschap tussen markt en maatschappij
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1311599

Samenvatting

Doel:
Bij dit thema ligt het vertrekpunt bij de ondernemer.
De ondernemer en het ondernemerschap zijn belangrijke aspecten bij ontwikkeling van de sector. Inzicht in de drijfveren voor ondernemers in het agro-foodcomplex is noodzakelijk. Enerzijds kan daarmee ondersteuning geboden worden aan ondernemers zelf; anderzijds biedt kennis hierover voor de beleidsbepalers aangrijpingspunten voor beleid. Kennis ontwikkeld in dit thema staat ten dienste van zowel overheid als ondernemers. Beide zijn doelgroep van dit programma. De overheid dient een zelfstandig beeld te krijgen van het perspectief van het agrocomplex en beleidsdoelen voor het agrocomplex. Daarnaast is het belangrijk om de effectiviteit en efficiency van mogelijke beleidsopties om beleidsdoelen bij ondernemers te bereiken, te kennen. Voor ondernemers staat het stimuleren van ondernemerschap, innovaties en concurrentiekracht centraal. Met ondernemers wordt in speciaal ingestelde netwerken kennis ontwikkeld en toegepast ten aanzien van het ondernemerschap.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality strives for safe and sustainable produced food and a living countryside. Rural areas must remain economically viable while preserving landscape and heritage. LNV cannot achieve this alone. All the stakeholders need to take some responsibility. Aim of this research theme is to deliver knowledge about entrepreneurs and their functioning between market and society and how policymakers can use this knowledge. In this research theme the entrepreneurs are the focus for the Ministry of LNV. Entrepreneurs and entrepreneurship are main aspects in the development of the agrosector. Insight in the incentives of entrepreneurs is necessary to support entrepreneurs themselves as well as for the policymakers.

Research questions are aimed at decision making on agricultural firms and within agricultural production chains. Entrepreneurship, competence, social responsibility, etc. are relevant to future policy development. Knowledge on these topics is the main focus of this program. Special topics in this research theme are organic agriculture and labour.

The results of the program are published in reports and papers and are used by policymakers. The projects of the year 2005 have given more insight in entrepreneurship in agriculture, the role of policy in their decision making and the way entrepreneurs use information in their entrepreneurship.).

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. O. Hietbrink

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie