KNAW

Onderzoek

The multiple sclerosis impact profile (MSIP). An ICF-based outcome measure...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The multiple sclerosis impact profile (MSIP). An ICF-based outcome measure for disability and disability perception in MS: development and psychometric testing
Looptijd 01 / 2005 - 03 / 2008
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1311687
Leverancier gegevens Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

Samenvatting

In Nederland lijden zo n 16.000 mensen aan Multiple Sclerose (MS), een aandoening waarbij onder andere verlammingsverschijnselen kunnen ontstaan, door schade aan het zenuwstelsel. Vaak treft MS relatief jonge mensen. Om goed in te schatten wat de behandel- en zorgbehoeften van de patiënt zijn, moeten de gezondheidsproblemen zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Promovendus Klaske Wynia ontwikkelde een vragenlijst waarmee de patiënt inzicht geeft in zijn of haar functioneringsproblemen en in de beleving van deze problemen. Ze maakte daarbij gebruik van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). Het blijkt dat het ontwikkelde meetinstrument goed toepasbaar is in wetenschappelijk onderzoek en een nuttige (statistisch significante en klinisch relevante) bijdrage levert aan de verklaring van de kwaliteit van leven van mensen met MS. Het lijkt bij te dragen aan de communicatie tussen zorgvrager en zorgverlener, en daarmee aan de verbetering van de zorg.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D24100 Verpleegkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie