KNAW

Onderzoek

BO-07-007 Multifunctionele bedrijfssystemen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-07-007 Multifunctionele bedrijfssystemen
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1311782

Samenvatting

Doel:
In Kiezen voor landbouw worden drie mogelijke bedrijfsstrategieƫn geschetst: groter (schaalvergroting), beter (specialisatie) en anders (verbreding). Het thema multifunctionele bedrijfssystemen richt zich op de derde strategie, de verbreding. Door het hele land zijn tal van succesvolle verbrede bedrijven te vinden, toch is het aandeel slechts 3,5%. De potentie van verbrede landbouw lijkt echter vele malen groter. Centraal in het thema staat de verdere professionalisering van de verbrede landbouw en de stap van niche naar systeem.

Werkwijze:
Vanuit toekomstbeelden werken we aan het oplossen van knelpunten die belemmerend zijn voor de verdere ontwikkeling van de verbrede landbouw (lange termijn, pad Toekomst naar praktijk ). Centraal in het thema multifunctionele bedrijfssystemen staat het innovatienetwerk Waardewerken . Dit is een praktijknetwerk met daarin 18 pioniers in de verbrede landbouw met allemaal een volwaardige agrarische productietak. Deze bedrijven hebben de omslag naar verbrede landbouw al doorgevoerd in hun bedrijf. Met hen werken we o.a. aan het oplossen van knelpunten die nu belemmerend zijn voor de verdere ontwikkeling van de verbrede landbouw (korte termijn, pad Praktijk naar toekomst ). Het netwerk gebruiken we voor visievorming (toekomstbeelden), het opsporen van belangrijke faal- en succesfactoren en belangrijke transitiepunten (vraagarticulatie/ onderzoeksagenda/ beleidsagenda), en voor kennisdoorstroming naar de potentiƫle groep verbreders.

Resultaten:
- Identificatie van en oplossingen voor knelpunten die een verdere professionalisering van de verbrede landbouw in de weg staan (op terrein van wet- en regelgeving, instituties, proces).
- Inzicht in de meerwaarde van nieuwe concepten zoals bijv. zorglandbouw ten opzichte van de reguliere zorg.
- Inzicht in de meerwaarde/ noodzaak van de primaire productietak voor het succesvol oppakken van andere activiteiten.
Nieuwe bedrijfsconcepten / modellen voor:
0 gebieden met natuurlijke handicaps;
0 optimaal weidevogelbeheer op gebiedsniveau;
0 op gebiedsniveau intensief samenwerkende multifunctionele bedrijven;
0 functionele agrobiodiversiteit als integraal onderdeel van het bedrijf.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Main policy goals:
The recently presented vision on agriculture of the Dutch minister of Agriculture, Nature and Food Quality provides the following main objectives for multifunctional farming:
- Developing the potential market
- Adding new values (perception) to delivered products
- Further professionalization and co-operation to combine the joint offer of products and services
- Make use of natural processes in arable farming to develop more sustainable farming systems
- Multifunctional dairy farming systems with nature conservation activities incorporated as an important part of the Ecological Main Infrastructure or in the surroundings of Natura 2000 areas.
- Multifunctional farms that support attractive landscapes.

Need for knowledge:
In the past research programme, focus was on the path form Future to Practice . This resulted in robust far future images, which have led to innovative research projects through backcasting. Projects with as main goal to solve important obstacles on the road to this future. At the same time, innovations were supported and incorporated through farm research networks. For the next research period, the path from Practice to Future needs to be developed through working together with innovative entrepeneurs: they are an important source of innovation. Both paths complement each other.
The main objective for multifunctional farming in this approach is a further professionalization of this sector (from niche to system level).

Research questions:
- How to develop the market for multifunctional farming? Which activities can be combined with the farming system and what are the consequenses for the farming system?
- What are key fail and succes factors in multifunctional farming?
- Which contributions can multifunctional farms deliver to biodiversity and landscape in its direct surrounding?
- Does the integration of non-agricultural activities in farms provide sufficient additional means to keep these farms in landscapes with natural handicaps?
- Which obstacles in legislation hamper the development of multifunctional farming and how can this be solved?

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.J. Visser

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie