KNAW

Onderzoek

Waardewerken; praktijknetwerk voor de multifunctionele landbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Waardewerken; praktijknetwerk voor de multifunctionele landbouw
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1311786

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Inzicht in mogelijkheden van multifunctionele landbouw, kennis van belangrijkste knelpunten en barrières, nieuwe bedrijfsconcepten en oplossingen voor knelpunten. Nieuwe arrangementen met stakeholders (bijv, nieuwe zorgconcepten). Zicht op nieuwe ketens en ketenconcepten. Hoe te komen van niche naar systeem? Hoe multifunctionele landbouw te ontwikkelen tot een professionele organisatie. Hoe krijg je de kennis van de voorlopers bij de groep potentiële verbreders?
[Doel]:
Het realiseren van een versnelling van de groei van de multifunctionele landbouw; van niche naar volwaardige bedrijfstak .
[Werkwijze]:
Agendavorming; dit vormt kern / basis voor de overige activiteiten Waardewerken werkt vraaggericht en stelt daarbij de multifunctionele ondernemers centraal. Vanuit deze vragen wordt gewerkt aan activiteiten en wordt de verbinding gezocht met andere organisaties. De ondernemer staat niet alleen centraal bij de vragen, maar ook bij de uitvoering.
De volgende activiteiten zijn benoemd voor uitvoering vanaf 2006: (per activiteit zal de inzet van onderzoekers, ondernemers en andere organisaties verschillen.)
Onderzoek meerwaarde multifunctionele landbouw (bedrijf en samenleving)
Onderzoek volwaardig agrarisch bedrijf (rol landbouw voor verbreding)
Visie verweving landbouw en natuur, (meer dan programma beheer)
Brochure spin-off agrarisch natuurbeheer, (vermarkten voor andere functies)
Benchmark succesfactoren ruimtelijke ordening,
Masterclasses voor ondernemers,
Praktijkstages,
Stadslandbouwgids
Slim combineren
PR over multifunctionele landbouw.
[Resultaten en producten]:
Onderzoeksverslagen, visiedocumenten, brochures, benchmarks, masterclasses, praktijkstages etc

Samenvatting (EN)

[Desciption problem]:
To acquire insight in the possibilities of multifunctional agriculture, to trace the most important fail and succes factors, to learn form new concepts at innovative multifunctional farms, to develop together with all stakeholders new concepts (e.g. healthcare etc.). Main question: How to professionalize multifunctional agriculture? How to bridge the gap between the innovators and the early adaptors?
[Objectives]:
To increase the scale of multifunctional agriculture from niche to professional sector.
[Results and products]:
New insights, facts, and key factors for succes on multifunctional farming, partly based on the experiences of innovative multifunctional farmers. Products are: research documents, vision documents, flyers, masterclasses, on farm courses.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.J. Visser

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie