KNAW

Research

BO-07-006 System innovation in integrated protected cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-006 System innovation in integrated protected cultivation
Period 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1311789

Abstract

The assignment of the program is to develop concepts and strategies aimed at the future, which will lead to large innovations for sustainable horticultural growing systems. This program will be carried out in close cooperation with growers and supplying industry.

Two integrated concepts are developed: sustainable greenhouse and city greenhouse . Parts of these concepts are carried out with the supplying industry and integrated into total concepts in innovation networks of growers, advisers, suppliers and researchers.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
1. De LNV nota Kiezen voor Landbouw geeft de volgende hoofdopgaven voor de glastuinbouw en paddestoelenteelt:

-Versterking van de positie ten opzichte van supermarkten;
-Oplossing van arbeidsknelpunt door technologische vernieuwing en verbetering van imago;
-Aanpassen aan wensen van afnemers als grootwinkelbedrijven, tuincentra en bouwmarkten; Jaarrondleveranties versterken naar de wensen van de flower -en foodproviders .

2. Innovatieagenda tuinbouwbedrijfsleven met als speerpunten:

- Greenports
- Markt en consument
- Gezondheid en welbevinden
- Duurzame glastuinbouw (met name energie)
- Intelligente kas en keten
- Leren innoveren

Werkwijze:
Het thema wil innovaties binnen geïntegreerde beschermde teelten stimuleren en faciliteren door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, gericht op duurzaamheid (evenwichtigheid 3 P s). Door intervisie met andere systeeminnovatiethema s in het cluster Verduurzaming Productie & Transitie wordt de gamma-component versterkt

Resultaten:
- Transitie en Innovatie middellange termijn (10-15 jaar)
Innovatieprojecten: Stadskas (Stedelijk gebied als vestigingslocatie) en Duurkas (productiesystemen van de toekomst). Twee innovatienetwerken gericht op energiebesparing en vermindering van uitstoot van CO2. Resultaat: gedragen duurzame kas- en gebiedconcepten oor de middellange termijn.

- Co-innovatie tussen korte en middellange termijn (5-10 jaar)
Precompetitieve projecten in nauwe samenwerking met het bedrijven
Resultaat: nieuwe teeltsystemen en ketenconcepten voor glastuinbouw, paddestoelenteelt en bolbroei.
- Lerende netwerken gericht op implementatie van toepasbare kennis
Resultaat: versnelde introductie van duurzame strategie├źn, getoetst en besproken met telers en andere partijen

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.A. Kipp

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D18220 Animal husbandry
D22400 Ecology
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation