KNAW

Research

Development of alternative casing layers for mushroom cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development of alternative casing layers for mushroom cultivation
Period 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1311811

Abstract

The use of peat in mushroom cultivation is under pressure. Substrate producers and mushroom growers in The Netherlands experience this as a problem. Therefore, they are highly interested in the development of an alternative substrate without peat.

Aim of the project:
The aim pf the project is to develop an alternative substrate without peat that will replace the casing soil with peat currently used in mushroom cultivation. Also, the bacteria present in casing soil and essential for cultivation of mushroom will be identified and isolated.

Expected results:
A novel sustainable substrate without peat that is suitable to replace casing soil
A bacterial suspension to initiate cultivation of the mushrooms.

Abstract (NL)

Doel:
Het doel van dit project is om een deklaag zonder veen te ontwikkelen. Daartoe zal dit project zich richten op het ontwikkelen van een nieuwe deklaag die zowel geschikt is voor de huidige teelt met compost als voor een in ontwikkeling zijnde teeltsystemen zonder compost. Daarbij zal dit project zich ook richten op de isolatie, identificatie enkwantificeringvan de bacteriën aanwezig in de dekaarde.

Werkwijze:
In het eerste jaar van dit project (2006) zal samen met Topterra en Heveco worden gewerkt aan de ontwikkeling van een alternatieve deklaag. Tevens zal PPO-Paddestoelen met behulp van recent ontwikkelde moleculaire technieken de bacteriën, die van belang zijn voor de knopvorming, isoleren en identificeren. Ook zullen de hoeveelheden bacteriën gekwantificeerd worden met behulp van kwantitatieve PCR.
In 2007 zal onderzoek worden verricht naar het gecontroleerd toedienen van bacterie-extracten aan de in 2006 ontwikkelde alternatieve deklaag. De resultaten hiervan zullen zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden om de knopvorming van champignons te sturen.
In 2008 zullen in teeltcellen van het proefbedrijf van de WUR, de teelt van champignons worden geoptimaliseerd op de alternatieve deklaag.
In 2009 zal worden gewerkt aan de implementatie van de beoogde deklaag met bacterie-extract in de praktijk. Daartoe zullen op teeltbedrijven praktijkproeven worden uitgevoerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. J.G.M. Amsing
Researcher Ir. C. Blok
Researcher Dr.ir. G. Straatsma
Researcher Dr.ir. C. Zijlstra
Project leader Dr.ir. J. Baar

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation