KNAW

Research

From cram care to professional care: from handing out methadone to proper...

Pagina-navigatie:


Update content


Title From cram care to professional care: from handing out methadone to proper nursing care in methadone maintenance treatment. An action research into the development of nursing care in outpatient methadone maintenance clinics in the Netherlands
Period 01 / 2001 - 03 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1312607
Data Supplier Website Amsterdam Institute for Addiction Research

Abstract

Action-oriented research promoting professionalism in methadone maintenance treatment (MMT) and methadone maintenance care (MMC).

Abstract (NL)

Chris Loth zocht naar mogelijkheden om de methadonverstrekking aan verslaafden te verbeteren. Zij keek daarbij met name naar de professionele houding van de verpleegkundigen. Loth vroeg verpleegkundigen van twee methadonposten om te participeren in zowel de analyse van knelpunten als in de zoektocht naar innovaties en oplossingen. Maatregelen zoals training en scholing, uitbreiding van de openingsuren en maandelijkse refereerbijeenkomsten leidden gedeeltelijk tot toenemende vakbekwaamheid. Op basis van de gegevens uit het onderzoek is de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) voor de landelijke methadonverstrekking ontwikkeld.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G.M. Schippers
Doctoral/PhD student Dr. C.A. Loth

Classification

D24200 Health education, prevention
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation