KNAW

Research

Dialysis patients: sleep-wake rhythm and melatonin

Pagina-navigatie:


Update content


Title Dialysis patients: sleep-wake rhythm and melatonin
Period 01 / 2006 - 09 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1312608
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

Sleep problems can lead to a bad quality of life and a raise of morbidity, also in dialysis patients. Sleep problems can be caused by a disturbance of circadian rhythms in our body. For a good regulation of these circadian rhythms a uniform external synchronisation is necessary. This is the synchronisation of the biological clock of our body by light and other influences. In case of a disturbance of the external synchronisation, due to for example naps during the day or wake periods at night, internal rhythms can be unlinked. As a result a weakened melatonin rhythm and a problematic sleep-wake cycle can be observed. Most dialysis patients have sleep problems. Their sleep latency is prolonged. They often take a nap during the day and their sleep efficiency is poor. There has only been one study on the melatonin rhythm of dialyis patients. The conclusion of this study was that the melatonin rhythm of dialysis patients is weakened and disturbed, probably caused by renal insufficiency. In this study no link was made between melatonin rhythm and the nature and severity of possible sleep problems. In different studies with non-dialysis patients and a disturbed melatonin rhythm, exogenous melatonin at the right time leads to a recovery of the normal rhythm and the normal biological clock. The sleep problems decreased and the quality of life increased The aim is to identify sleep problems in dialysis patients. After the evaluation of the sleep problems a placebo-controlled studies with melatonin will start, to investigate if exogenous melatonin can improve sleep problems and on the longer term improve quality of life (and secundary morbidity) of dialysis patients.

Abstract (NL)

Patiënten met het eindstadium van nierfalen hebben veel slaapproblemen. Birgit Koch onderzocht slaapproblemen die worden veroorzaakt door een verstoord slaap-waak ritme. Zij ontdekte dat hemodialysepatiënten (bij wie het bloed wordt gezuiverd d.m.v. een kunstnier) slechter slapen dan de algemene Nederlandse populatie van dezelfde leeftijd. Ze slapen zelfs slechter dan een groep patiënten bij wie officieel slapeloosheid is geconstateerd. Ook ontdekte Koch dat er bij patiënten met chronisch nierfalen een directe relatie is tussen het afnemen van de nierfunctie en de melatonineproductie. Melatonine speelt een belangrijke rol in het slaap-waakritme. Melatonine wordt gewoonlijk gezien als endogene (van binnen uit) synchronizator van meerde circadiane (biologische) processen in ons lichaam, zoals het regelen van lichaamstemperatuur. Bij chronisch nierfalen heeft Koch dit verband niet kunnen aantonen, mogelijk kan melatonine door zijn afwezigheid deze rol niet spelen. Wanneer de melatonine ritmiek van dialysepatiënten wordt vergeleken met die van mensen met chronische nierinsufficiëntie, blijkt dat bij dialysepatiënten de melatonineproductie extra verstoord is. Blijkbaar speelt het dialyseproces ook een rol bij het circadiane slaap-waakritme en bij de aanmaak van melatonine. Bij patiënten met dagdialyse is het endogene melatonineritme verstoord. Door middel van nachtdialyse worden de slaapinducerende eigenschappen van de dialyse op het juiste moment benut. Door het veranderen van dag- naar nachtdialyse toont Koch aan dat bij de overgang naar nachtdialyse een significante verbetering van de slaap optreedt en dat het melatonineritme verbetert. Ook toont ze verbetering van het melatonineritme en een verbeterd slaap-waak-ritme aan met exogeen melatonine in een placebogecontroleerde studie bij hemodialysepatiënten die overdag dialyseerden.

Related organisations

Other involved organisations

Meander Medisch Centrum, Ziekenhuisapotheek

Related people

Supervisor Prof.dr. G.A. Kerkhof
Supervisor Prof.dr. P.M. ter Wee
Researcher Drs. J.B.S. Boringa
Project leader Dr. W.Th. van Dorp
Project leader Dr. E.C. Hagen
Project leader Dr. J.E. Nagtegaal
Doctoral/PhD student Dr. B.C.P. Koch

Classification

D21700 Physiology
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation