KNAW

Research

Trend reporting concerning the position of victims with human trafficking

Pagina-navigatie:


Update content


Title Trend reporting concerning the position of victims with human trafficking
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1312824
Data Supplier WODC

Abstract (NL)

Doel/samenvatting: Er wordt momenteel door Justitie gewerkt aan de uitvoering van een nationaal actieplan mensenhandel. Een belangrijk actiepunt daarbij is het verbeteren van de positie van het slachtoffer. Meer aandacht voor een benadering vanuit het slachtoffer is om verschillende redenen relevant. De aangiftebereidheid is laag, mede omdat het slachtoffer tot nog toe weinig bescherming en perspectief geboden wordt. Gedurende het verblijf in Nederland moet meer aandacht voor opleiding en training de zelfredzaamheid van het slachtoffer na terugkeer doen toenemen. Dit heeft mogelijk een preventief effect, zodat het slachtoffer niet opnieuw verhandeld wordt. De verbetering van de uitvoering van de zogenoemde B9-regeling (verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel) is inmiddels ter hand genomen. Om te kunnen beoordelen of met het ingezette beleid de positie van het slachtoffer daadwerkelijk wordt verbeterd is het nodig een meetinstrument (monitor) te ontwikkelen.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. A. van Burik

Classification

D41300 Criminal (procedural) law and criminology
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation