KNAW

Onderzoek

Trendrapportage positie slachtoffers mensenhandel

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Trendrapportage positie slachtoffers mensenhandel
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1312824
Leverancier gegevens WODC

Samenvatting

Doel/samenvatting: Er wordt momenteel door Justitie gewerkt aan de uitvoering van een nationaal actieplan mensenhandel. Een belangrijk actiepunt daarbij is het verbeteren van de positie van het slachtoffer. Meer aandacht voor een benadering vanuit het slachtoffer is om verschillende redenen relevant. De aangiftebereidheid is laag, mede omdat het slachtoffer tot nog toe weinig bescherming en perspectief geboden wordt. Gedurende het verblijf in Nederland moet meer aandacht voor opleiding en training de zelfredzaamheid van het slachtoffer na terugkeer doen toenemen. Dit heeft mogelijk een preventief effect, zodat het slachtoffer niet opnieuw verhandeld wordt. De verbetering van de uitvoering van de zogenoemde B9-regeling (verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel) is inmiddels ter hand genomen. Om te kunnen beoordelen of met het ingezette beleid de positie van het slachtoffer daadwerkelijk wordt verbeterd is het nodig een meetinstrument (monitor) te ontwikkelen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. A. van Burik

Classificatie

D41300 Straf (proces) recht en criminologie
D69000 Gender studies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie