KNAW

Research

Contribution to Green Label certification

Pagina-navigatie:


Update content


Title Contribution to Green Label certification
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1312845

Abstract

[Research Objectives]:
Guarding and Updating of the Green Label certification system
[Results and products]:
A Green Label certification system enabling the grower and the greenhouse constructor to verify if a planned investment in a greenhouse system meets Green Label Investment rules i.e. the system has better energy performance than is required according to normal standards.

Abstract (NL)

Het groenlabel voor kassen is ingevoerd om tuinders via financieel voordeel te stimuleren milieu- en energiesparende methoden en technieken te gebruiken in tuinbouwkassen.
Om in aanmerking te komen voor een groenlabel moet de kas aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria worden onder toezicht van de Raad voor accreditatie ook getoetst door certificerende instellingen. De groenlabelkascommissie komt regelmatig bij elkaar om vraagstukken rond aanvragen van tuinders te beoordelen en aanpassing van de criteria naar gelang de ontwikkelingen voor te bereiden en voor te stellen. Daarbij heeft de commissie behoefte aan deskundige inbreng vanuit het energieonderzoek. De groep Greenhouse Technology is betrokken geweest bij het opstellen van de energiecriteria bij de start van groenlabelkas en als zodanig gevraagd een bijdrage te leveren aan het commissiewerk. De kosten hiervoor zijn steeds gedragen door het Energieprogramma van LNV.

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.C. Bakker

Related research (upper level)

Classification

D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation