KNAW

Onderzoek

LN4LD - Een leernetwerk voor IMS Learning Design

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel LN4LD - Een leernetwerk voor IMS Learning Design
Looptijd 09 / 2003 - 05 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1312858
Leverancier gegevens OTEC

Samenvatting

Het LN4LD project heeft een experimenteel leernetwerk opgezet voor een heterogene groep van lerende die geïnteresseerd zijn in het vinden en toepassen van informatie over de IMS Learning Design specificatie (IMS LD). In deze experimentele context heeft LN4LD onderzoek gedaan naar manieren om actieve deelname in het leernetwerk te stimuleren. Het project heeft drie doelen. Ten eerste, door een leernetwerk te implementeren zullen ervaringen ontstaan omtrent de vereisten bij het opzetten van leernetwerken die zich uiteindelijk via zelf organisatie kunnen onderhouden. Ten tweede, door het accent op de IMS Learning Design specificatie, zal het project kunnen voldoen aan de sterke behoefte aan verspreiding van informatie, best practices en ervaring op dit gebied. Tenslotte, door onderzoek naar technologie ontwikkeling (manieren om actieve deelname te stimuleren) te adresseren, zal het project bijdragen aan publicaties van het ontwikkelprogramma.

Samenvatting (EN)

The LN4LD project has set up a pilot learning network for a heterogeneous group of learners interested in finding, applying and exchanging information about the IMS Learning Design specification (IMS LD). In the context of this pilot, LN4LD has also examined measures designed to stimulate active participation in the learning network. The project has three goals. First, by implementing a learning network it will yield early insights into issues surrounding their creation and maintenance, thereby helping the development programme to better understand the implications of the move towards self organisation in education. Second, through its focus on the IMS Learning Design specification, the learning network will meet the current strong demand for the dissemination of introductory information, best practices and lessons learned in this area. Finally, by explicitly incorporating the investigation of a technology development question (measures to stimulate active participation), the activity will contribute to the publication output of the development programme.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. C. Glahn
Onderzoeker Dr.ing. H.F. Vogten
Projectleider Dr. H.G.K. Hummel
Projectleider Prof.dr. E.J.R. (Rob) Koper

Classificatie

D52000 Onderwijskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie