KNAW

Research

BO-06-004 Non-chemical crop protection

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-06-004 Non-chemical crop protection
Period 01 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1312941

Abstract

This theme develops new non-chemical crop protection concepts including biological control, semio-chemicals and resistance for pests and diseases, to support theme Innovation and management strategies . Aim is to develop methods and agents to control pests, diseases and weeds in a sustainable manner that fits Integrated Pest Management. The program is divided in five groups of projects: fungal diseases, bacterial diseases, weeds, insect pests and nematodes. Projects focus on major problems in fruit crops, arable crops, as well as vegetable and ornamental crops in protected cultivation. The research projects have in general a strategic character and will develop tools that can be integrated in Theme 1. Research themes in the projects include monitoring and detection of pests, fungal spores, nematodes and bacteria, survival of nematodes en diseases, effect of climate on disease development, screening for biological control agents against pests and diseases, sensing and mechanical control of weeds, breeding for resistance to insects and improvement of soil health.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
1. Verminderen van milieubelasting als gevolg van het bestrijdingsmiddelen gebruik.
2. Ontwikkeling naar duurzame gewasbescherming met behoud van concurrentiepositie.

Afgesproken is dat invulling hiervan moet plaatsvinden in overleg met de convenantpartners m.n. LTO. Voor dit thema is afgesproken dat LTO-sectoren worden betrokken bij de invulling van het onderzoeksthema.

Het onderzoek moet gaan leiden tot:

- Middelen en methoden waarmee ziekten plagen en onkruiden op effectieve en duurzame wijze kunnen worden beheerst en bestreden.'
- Inzicht in elementen die een preventieve werking hebben op de het ontwikkelen van ziekten, plagen en onkruiden.
- Inzicht in elementen die van belang voor monitoren en risicobeheersing van ziekten, plagen en onkruiden

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. W.J. de Kogel

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation