KNAW

Research

New biological control agents against soil-borne fungal pathogens

Pagina-navigatie:


Update content


Title New biological control agents against soil-borne fungal pathogens
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1312950

Abstract

The efficacy of a new biological control agent of Pythium aphanidermatum in cucumber plants, will be tested in other plant-pathogen systems. The aim is to develop environmentally friendly control measures for few other Pythium and Phytophthora problems.
The possibilities of developping of a new Rhizoctonia biocontrol agent will be discussed end of 2006.
[Results]:
efficacy of Lysobacter is tested in 3 plant-pathogen systems
information on the potential of Lysobacter as biocontrol agent of other Pythium and Phytophthora spp.

Abstract (NL)

Doel:
- Nagaan bij welke andere plant-pathogeen systemen (met name Pythium en Phytophthora spp.) de antagonist Lysobacter enzymogenes 3.1T8 ingezet kan worden.
- Een nieuwe biologische bestrijder voor Rhizoctonia selecteren.

Werkwijze:
Effectiviteit van Lysobacter enzymogenes 3.1T8 is in 2006 en 2007 in enkele plant-pathogeen systemen met Pythium of Phytophthora getoetst door PRI en PPO. Lysobacter gaf een zekere bescherming tegen Phytophthora in aardbei in 2006. Resultaten in 2007 zijn nog niet bekend. Indien de resultaten in 2007 ook positief zijn, zal Lysobacter in 2008 wederom getoetst worden in aardbei om de mogelijkheden en herhaalbaarheid voor deze antagonist in te schatten voor dit systeem.

Vijf bacterie-isolaten uit ziektewerende gronden konden in eerdere testen Rhizoctonia, de aantasting in een plantenassay in de kas vertragen. In 2008 zullen kasexperimenten uitgevoerd worden in kool en suikerbiet met de meest perspectiefvolle isolaten. Hierbij zullen toediening en de omstandigheden waaronder de antagonisten effectief zijn onderzocht worden. Naast het effect op de ziekteontwikkeling, zal met moleculaire techniek ook de vestiging van de isolaten in de grond en de rhizosfeer geanalyseerd worden.
Bij voldoende effect is IRS geïnteresseerd om parallelle proeven uit te voeren.

Resultaten:
- Uitsluitsel over potentie van Lysobacter tegen Phytophthora in aardbei .
- Inzicht in de potentie van de geselecteerde bacteri├źn om Rhizoctonia in kool en suikerbiet te onderdrukken en in hun vermogen om zich in de bodem en in rhizosfeer te vestigen.
- Lezing biologische bestrijding in kassen op internationaal congres (ICPP Turijn, 2008)
- Vakblad artikel
- Schriftelijke rapportage.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J. Postma

Related research (upper level)

Classification

D18130 Soil
D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation