KNAW

Research

Images of the democratic constitutional state

Pagina-navigatie:


Update content


Title Images of the democratic constitutional state
Period 01 / 2006 - 01 / 2007
Status Completed
Research number OND1312954
Data Supplier WODC

Abstract (NL)

In het huidige politieke en maatschappelijke debat wordt vaak het begrip democratische rechtsstaat gebruikt, en dan met name in de context dat deze in gevaar zou zijn. Wat in deze discussie precies onder de democratische rechtsstaat wordt verstaan, is lang niet altijd duidelijk: er bestaat conceptuele verwarring rond het begrip. Mede als gevolg hiervan is onduidelijk welke beelden binnen de Nederlandse bevolking van de democratische rechtsstaat bestaan. Het doel van het onderzoek is in deze lacune te voorzien. De vraagstelling is: Welke beelden bestaan bij de bevolking van Nederland over de democratische rechtsstaat ? Bij deze beelden gaat het om de opvattingen die burgers koesteren ten aanzien van de rechten en plichten die zij binnen het kader van de democratische rechtsstaat hebben jegens elkander en de overheid. De bevolking is in dit verband te onderscheiden naar de verschillende groepen waaruit zij bestaat op basis van overeenkomsten in de achtergrondkenmerken van haar leden. Relevante kenmerken hierbij zijn onder andere: geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleiding, religie, sociaal-economische positie, sociaal kapitaal en etniciteit.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. M.A. Lampert

Classification

D41400 Constitutional and administrative law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation