KNAW

Research

Violence crimes in spatial context, multiple level analysos of spatial units

Pagina-navigatie:


Update content


Title Violence crimes in spatial context, multiple level analysos of spatial units
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1312957
Data Supplier WODC

Abstract (NL)

Doel/samenvatting: Het voorkomen van geweldsmisdrijven binnen ruimtelijke eenheden (wijken) wordt bestudeerd door rekening te houden met enerzijds wijkkenmerken en anderzijds de inbedding van die wijken in regionale politiekorpsgebieden, waarbij karakteristieken van die hogerniveau- eenheden in de analyse worden betrokken. Een en ander gebeurt in een comparatief perspectief door samen te werken met Amerikaanse onderzoekers (in NCOVR-verband) die analoge projecten uitvoeren. Opzet: Gekozen is om het voorkomen van zware geweldsmisdrijven (moord en doodslag) te modelleren in termen van buurtkenmerken enerzijds en kenmerken van de inzet van het regionale politiekorps ter plaatse anderzijds, in termen van zichtbaarheid en handhavingsgestrengheid, rekening houdend met de meerniveaustructuur van deze processen. Methode(n): Secundaire analyse van een combinatie van CBS-buurtdata, moord- en doodslagdata uit de NSCR-database, en data uit de politiemonitor bevolking (PMB).

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H. Elffers
Project leader Prof.dr. P. (Paul) Nieuwbeerta

Classification

D41300 Criminal (procedural) law and criminology
D62000 Social geography

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation