KNAW

Onderzoek

Geweldsmisdrijven in ruimtelijke context; meerniveau-analyse van ruimtelijke eenheden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Geweldsmisdrijven in ruimtelijke context; meerniveau-analyse van ruimtelijke eenheden
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1312957
Leverancier gegevens WODC

Samenvatting

Doel/samenvatting: Het voorkomen van geweldsmisdrijven binnen ruimtelijke eenheden (wijken) wordt bestudeerd door rekening te houden met enerzijds wijkkenmerken en anderzijds de inbedding van die wijken in regionale politiekorpsgebieden, waarbij karakteristieken van die hogerniveau- eenheden in de analyse worden betrokken. Een en ander gebeurt in een comparatief perspectief door samen te werken met Amerikaanse onderzoekers (in NCOVR-verband) die analoge projecten uitvoeren. Opzet: Gekozen is om het voorkomen van zware geweldsmisdrijven (moord en doodslag) te modelleren in termen van buurtkenmerken enerzijds en kenmerken van de inzet van het regionale politiekorps ter plaatse anderzijds, in termen van zichtbaarheid en handhavingsgestrengheid, rekening houdend met de meerniveaustructuur van deze processen. Methode(n): Secundaire analyse van een combinatie van CBS-buurtdata, moord- en doodslagdata uit de NSCR-database, en data uit de politiemonitor bevolking (PMB).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41300 Straf (proces) recht en criminologie
D62000 Sociale geografie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie