KNAW

Research

Guardianship in Action: A theoretical & empirical elaboration of the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Guardianship in Action: A theoretical & empirical elaboration of the routine activity concept. A theoretical & empirical elaboration of the routine activity concept
Period 10 / 2005 - 12 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1312961
Data Supplier NSCR

Abstract

This project studies the role of Oscar Newmans s Defensible Space theory. It is the reference point for all contemporary discussions about the relation between design of the physical environment. The theory has been adopted in the US and the UK as the norm for the safe design of dwellings and residential neighbourhoods. The popularity of the theory formed the basis for practical guidelines in programmes like Secured by Design . However, since its inital formulation the theory has also been subjected to strong conceptual and methodlogical critiques. The aim of this project is to reformulate Defensible Space theory. By describing its origin and development, existing conceptual obscurities can be displayed and underlying processes that generate spatial defensibility and vulnerability can be clarified. The result will be a theoretical framework: a combination of Defensible Space theory with an adapted perspective on situational crime prevention, and criminological opportunity theories.

Abstract (NL)

Dit project onderzoekt de rol van de Defensible Space theorie van Oscar Newman. Alle hedendaagse uiteenzettingen over de relatie tussen het ontwerp van de fysieke omgeving en criminaliteit gebruiken Newman s theorie als referentiepunt. De theorie is in Amerika, Groot-Brittanniƫ en Europa een norm geworden voor veilig ontwerpen van woningen en woonwijken. De populariteit van de theorie vormde de grondslag voor uiteenlopende praktische richtlijnen in programma s zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De theorie is echter vanaf het begin ook doelwit geweest van scherpe conceptuele en methodologische kritiek. Het doel van dit project is om Defensible Space theorie terug naar de tekentafel te sturen. Door de oorsprong en de ontwikkeling over de jaren in kaart te brengen, kunnen de nog bestaande conceptuele onduidelijkheden worden weergegeven en de achterliggende kernprocessen bij het ontstaan van ruimtelijke weerbaarheid en kwetsbaarheid worden toegelicht. Het eindresultaat zal een theoretisch kader zijn: een combinatie van de Defensible Space theorie - met een aangepast perspectief op situationele criminaliteitspreventie - en criminologische gelegenheidstheorieƫn.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G.J.N. Bruinsma
Supervisor Prof.dr. H. Elffers
Doctoral/PhD student Dr. D.M. Reynald

Classification

D41300 Criminal (procedural) law and criminology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation