KNAW

Onderzoek

Guardianship in Action: A theoretical & empirical elaboration of the...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Guardianship in Action: A theoretical & empirical elaboration of the routine activity concept. A theoretical & empirical elaboration of the routine activity concept
Looptijd 10 / 2005 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1312961
Leverancier gegevens NSCR

Samenvatting

Dit project onderzoekt de rol van de Defensible Space theorie van Oscar Newman. Alle hedendaagse uiteenzettingen over de relatie tussen het ontwerp van de fysieke omgeving en criminaliteit gebruiken Newman s theorie als referentiepunt. De theorie is in Amerika, Groot-Brittanniƫ en Europa een norm geworden voor veilig ontwerpen van woningen en woonwijken. De populariteit van de theorie vormde de grondslag voor uiteenlopende praktische richtlijnen in programma s zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De theorie is echter vanaf het begin ook doelwit geweest van scherpe conceptuele en methodologische kritiek. Het doel van dit project is om Defensible Space theorie terug naar de tekentafel te sturen. Door de oorsprong en de ontwikkeling over de jaren in kaart te brengen, kunnen de nog bestaande conceptuele onduidelijkheden worden weergegeven en de achterliggende kernprocessen bij het ontstaan van ruimtelijke weerbaarheid en kwetsbaarheid worden toegelicht. Het eindresultaat zal een theoretisch kader zijn: een combinatie van de Defensible Space theorie - met een aangepast perspectief op situationele criminaliteitspreventie - en criminologische gelegenheidstheorieƫn.

Samenvatting (EN)

This project studies the role of Oscar Newmans s Defensible Space theory. It is the reference point for all contemporary discussions about the relation between design of the physical environment. The theory has been adopted in the US and the UK as the norm for the safe design of dwellings and residential neighbourhoods. The popularity of the theory formed the basis for practical guidelines in programmes like Secured by Design . However, since its inital formulation the theory has also been subjected to strong conceptual and methodlogical critiques. The aim of this project is to reformulate Defensible Space theory. By describing its origin and development, existing conceptual obscurities can be displayed and underlying processes that generate spatial defensibility and vulnerability can be clarified. The result will be a theoretical framework: a combination of Defensible Space theory with an adapted perspective on situational crime prevention, and criminological opportunity theories.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41300 Straf (proces) recht en criminologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie