KNAW

Onderzoek

BO-06-005 Fytosanitair beleid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-06-005 Fytosanitair beleid
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1313006

Samenvatting

Doel:
Door verschillende oorzaken (vanuit het beleid bij de overheid, de sectorwensen en ontwikkelingen op nationaal internationaal en maatschappelijk niveau) nemen enerzijds de fytosanitaire risico s toe terwijl er anderzijds bestaat er een druk / noodzaak om de kosten van het fytosanitair beleid te beperken.
Binnen deze context heeft de overheid het doel om een hoogwaardig fytosanitair bestel in te richten met als uitgangspunten:

- maximale bevordering / bewaking van plantgezondheid
- een effectieve inzet van publieke middelen
- zo weinig mogelijk verstoring van de internationale handel

De bijzondere positie van Nederland binnen de EU, nadruk op handel en klein aantal stemmen in Europese besluitvormingsprocessen, vereist een pro-actieve en vooraanstaande rol in het besluitvormingsproces rondom fytosanitaire wet- en regelgeving.
Het onderzoek en de kennisontwikkeling binnen dit thema richt zich voornamelijk op het beleidsproces. Binnen dit proces vindt de vertaalslag plaats van de beleidsdoelen naar concrete beleidsstrategie├źn en uitvoering tussen de publieke en de private sector. Uiteindelijk zullen deze strategie├źn, afhankelijk van het betreffende Q-organisme en/of keten, gericht zijn op het voorkomen van introductie, voorkomen van verspreiding, beheersing op landelijk niveau of op bedrijfs-/ketenniveau.

Werkwijze
Het thema is onderverddeld in twee subthema's:

- Fytosanitair Beta, waar onderzoeksvragen worden onderzocht met betrekking tot Q (quarantaine) organismen voor de landbouw en de natuurlijke omgeving. Dit deel zal dan ook bijdragen aan de ontwikkeling van kennis over, concepten voor en methoden tegen Q-organismen voor de Plantenziektenkundige dienst en Keuringsdiensten.
- Fytosanitair Gamma, dat vooral is gericht op het optimaliseren van het beleidsproces, zowel procesmatig als inhoudelijk.Dit deel levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, concepten en methoden, het ontsluiten van data voor de vorming en uitvoering van fytosanitair beleid en de inrichting van het fytosanitaire stelsel in Nederland en Europa

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

This theme focuses mainly on quarantine organisms with the development of detection-, monitoring- and early warning systems, but also management and socio-economic tools to eradicate or control new- or already present invasive species.

In the research theme fytosanitary beta , research questions are addressed to Q(uarantine)-organisms for agriculture and natural environment. Q-organisms are organisms which are not present, or in some extent, in the EU and which are dedicated according to EU laws as being harmful. Also EPPO and third countries have a list with Q-organisms. Each member state of the EU has the obligation to prevent introduction and spread of these organisms.

This all to protect the primary production and trade of plants and plant related products and to protect the green environment. Those measures are called fytosanitary actions and are very important for a sustainable disease control: by prevention of introduction and spread of new harmful organisms one can relinquish of a permanent and necessary input of disease control methods. Together fytosanitary actions and disease control contribute to plant health. In this respect it is necessary to develop knowledge and methods for these Q-organisms and also to keep them up-to-date.

The core of phytosanitary gamma research is both the development of tools for the national government to improve the risk analysis and control of quarantine pests and diseases and the risk management strategies themselves. Proejcts deal with the following aspects:
1. Institutional aspects of the national phytosanitary systems in order to decrease costs and benefits, to improve the organization and to enlarge the private role in the proces
2. Chain risk analysis. Quantification of chain risks enables the government to improve the assessment of potential quarantine pests and diseases and to improve the cost-benefit relation of both the detection process and the control strategy.
3. Cost-benefit analysis. With the use of multi-criteria analysis, a tool will be developed to optimize the decision making proces incorporating economic, epidemiological, environmental, institutional and social effects of quarantine diseases.
4. Identification of mutual relationships between integrated pest management and the risk management of quarantine pests and diseases.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Themagebied BO-06 Plantgezondheid

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie