KNAW

Onderzoek

Onderbouwing inventarisatie aardappelcysteaaltjes: Inventarisatie van de...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderbouwing inventarisatie aardappelcysteaaltjes: Inventarisatie van de virulentie binnen Nederlandse Globodera pallida populaties
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313007

Samenvatting

Doel:
In kaart brengen van de mate van virulentie van de Nederlandse G.pallida populaties ten opzichte van de nu gebruikte Rookmaker virulentie en de nieuwe, in EU control directive voorgestelde, Chavorney populatie. Als basis voor het beleid voor de inzet van resistente rassen in de beheersingsstrategie van G. pallida en de toetsprotocollen voor de rassenlijst.

Werkwijze:
a. Ontwikkelen criteria voor de selectie van populaties
b. Verzamelen van verdachte populaties eventueel aangevuld met at random geselecteerde populaties (bij dit budget kunnen naar verwachting rond de 50 populaties getoetst worden). Aantal populaties wordt gemaximaliseerd aan de hand van beschikbaar budget en gekozen methodiek.
c. Vermeerderen van verzamelde populaties ter gelijkschakeling van de vitaliteit
d. Karakterisering van virulentie op 4 rassen: Innovator, Seresta, Santé, Desirée (vatbare referentie.
e. December 2007 resultaten toetsing
f. Februari 2008 defintief besluit over invulling 2008

2008
In overleg met de gedelegeerd opdrachtgever (PD, mevr L. den Nijs en dhr P> van den Boogert) is de definitieve keuze voor de invulling 2008 tot februari 2008.

De volgende opties liggen dan voor:

1) Verzamelen en vitaliseren van meer mogelijk virulente populaties door vermeerdering van veld populaties en populaties uit de SVP collectie
2) Organiseren van kennisbijeenkomsten met teeltbegeleiders en adviseurs om hen te leren hoe virulente populaties te onderscheiden
3) Wetenschappelijk artikel over de resultaten t/m 2007 ter ondersteuning van het PD beleid
4) Kennisoverdracht naar partners binnen het PD Euphresco project om de gekozen Nederlands aanpak Europees te maken.

Resultaten:
Een overzicht van de virulentie van de Nederlandse populaties G. pallida en de verschuiving hiervan in de afgelopen 10 jaar.
a. Relevante toetspopulaties voor het aardappelmoeheid protocol van de aardappelrassenlijst, waarin is meegenomen de voorgeschreven Chavorney-populatie
b. Aangepast toetsingsprotocol voor de aardappelrassenlijst
c. Een protocol voor monitoring van virulentie in Nederland en mogelijk voor Europa (Euphresco)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objectives:
Determine whether the populations named in the present protocol for resistance testing need to be exchanged with more virulent populations. Furthermore, questions arise whether the strategy concerning the use of resistant varieties is still appropriate or needs to be changed.

Results and products:

- An overview of the virulence of Dutch G. pallida populations and if there has been a change over the last 10 years.
- Appropriate populations for testing resistance in new potato varieties.
- Adjusted protocol for G. pallida resistance testing

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. L.P.G. Molendijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie