KNAW

Research

The illegal gamble market in The Netherlands

Pagina-navigatie:


Update content


Title The illegal gamble market in The Netherlands
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1313154
Data Supplier WODC

Abstract (NL)

Dit onderzoek heeft ten eerste tot doel om de aard van de illegale gokmarkt nader in kaart te brengen (casino s, speelhallen, zwarte toto's en loterijen, irreguliere gokspelletjes op straat, gokken via het internet, enzovoort), aan de hand van de 'criminele bedrijfsprocessen'. In de tweede plaats wordt nagegaan hoe de overheid deze verschillende segmenten van de gokmarkt tracht te beïnvloeden door middel van legalisering/regulering enerzijds en handhaving/repressie anderzijds en wat daarvan de effecten zijn (geweest).

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. A.C.M. Spapens

Classification

D41300 Criminal (procedural) law and criminology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation