KNAW

Onderzoek

KB-01-001 Patronen en processen in bodem en water als basis voor de...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-01-001 Patronen en processen in bodem en water als basis voor de kwaliteit van ecosystemen
Looptijd 09 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313226

Samenvatting

Doel:
In dit programma domineert de lokale schaal van onderzoek. Het gaat om het begrijpen van de rol van bodem en water op het land en in de zee, en hun interactie, voor zover relevant voor de kwaliteit van ecosystemen, soorten en gezondheid van de mens. Deze beperking impliceert een gerichtheid op kwaliteitsdefinities en discussies. Onderzoek aan bodembiodiversiteit wordt vanuit deze functionele doelstelling verricht. Het onderzoek ontleent zijn legitimatie dus aan opgaven van beheer en ontwikkeling van groene en blauwe functies, uitgezonderd de productie van voedsel en vezels. Het legt een kennisbasis voor EU-richtlijnen water en bodem, basis voor abiotische ondergrond EHS en beheer.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. P.F.M. Opdam

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18130 Bodem
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie