KNAW

Onderzoek

KB-01-004 Groenblauwe systemen in de Nederlandse Deltametropool en in Europa

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-01-004 Groenblauwe systemen in de Nederlandse Deltametropool en in Europa
Looptijd 09 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313229

Samenvatting

Doel:
Kennis over het functioneren van groenblauwe systemen in relatie tot een veranderend landgebruik en dynamische fysische en bestuurlijke omgevingen wordt in dit programma vertaald naar patronen en processen op de schaal van Nederland en Europa, ten behoeve van de ondersteuning van rijksbeleid (bijvoorbeeld EHS), en Europese ruimtelijke ontwikkeling. Sectorale en integrale landgebruikscenario s zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, als onderzoekmethode en onder . Voorbereiden van besluitvorming is daarbij een dominant motief van onderzoek. Daarbij speelt het urbane karakter van de Nederlandse deltametropool en de planningscultuur een sterke rol. Kennisbasis voor Agenda s vitaal platteland en EHS, Agenda 21, Habitatrichtlijn, Planbureaufuncties.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. P.F.M. Opdam

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie