KNAW

Research

KB-02-002 Adaption

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-02-002 Adaption
Period 09 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1313233

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering. Dit omvat het verbeteren van de klimaat- en seizoensweer-voorspeltechnieken en het koppelen van klimaatmodellen aan effecten-modellen waarbij het gaat om water, natuur, landbouw, gezondheid, transport, ruimtelijke ordening en financiele dienstverlening. Daarnaast gaat het om de ontwikkelen en evalueren van technische en institutionele mogelijkheden van adaptatie in de genoemde sectoren. Klimaatbestedig maken van onze Delta Metropool en onderzoek naar natuurlijke klimaatbuffers hoort bij dit thema. Hierbij wordt direct samengewerkt, in complementaire zin met het IPOP thema: kusten en duurzame Delta's, en met het thema Groen-Blauwe Ruimte van KB 1.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. P. Vellinga

Related research (upper level)

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation