KNAW

Onderzoek

KB-02-002 Adaptie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-02-002 Adaptie
Looptijd 09 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313233

Samenvatting

Doel:
Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering. Dit omvat het verbeteren van de klimaat- en seizoensweer-voorspeltechnieken en het koppelen van klimaatmodellen aan effecten-modellen waarbij het gaat om water, natuur, landbouw, gezondheid, transport, ruimtelijke ordening en financiele dienstverlening. Daarnaast gaat het om de ontwikkelen en evalueren van technische en institutionele mogelijkheden van adaptatie in de genoemde sectoren. Klimaatbestedig maken van onze Delta Metropool en onderzoek naar natuurlijke klimaatbuffers hoort bij dit thema. Hierbij wordt direct samengewerkt, in complementaire zin met het IPOP thema: kusten en duurzame Delta's, en met het thema Groen-Blauwe Ruimte van KB 1.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr.ir. P. Vellinga

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie