KNAW

Research

KB-03-002 Strategic research on transparancy in chains

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-03-002 Strategic research on transparancy in chains
Period 09 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1313265

Abstract (NL)

Doel:
Transparantie schetst een beeld van een productienetwerk waarin informatie over het product, het productieproces en de transacties ongehinderd beschikbaar is. Transparantie belooft daarbij (actoren in) netwerken de mogelijkheid om snel te reageren op vragen, verzoeken of calamiteiten. Dit ter versterking en behoud van het vertrouwen van de consument in voedselveiligheid en in het verlengde daarvan voedselkwaliteit. Zowel in de conceptvorming als ook in de praktische invulling heeft Wageningen een voortrekkersrol als het gaat om transparantie in ketens van voedingsproducten. Wetenschappelijke vragen zijn:

(1) Hoe organiseer en kwantificeer (waardering) je transparantie in de keten zowel pro-actief als reactief (i.h.g.v. calamiteiten);
(2) Welke technologie├źn (genomics, sensoren, ICT) zijn inzetbaar voor het identificeren en registreren van (afwijkende) productkwaliteit?
(3) Welke internationale standaard(en) is/zijn het meest geschikt voor unieke identificatie?
(4) Welke informatie dient voor welke schakel of stakeholder inzichtelijk gemaakt te worden (kwaliteit, herkomst, calamiteit, type keten i.h.g.v. separate stromen)?
(5) Hoe volg je producten in het netwerk, en wat zijn mogelijke obstakels (wetgeving, acceptatie, vertrouwen)?
(6) Hoe vertaal je de klantvraag effectief naar een transparante transactiestroom in de keten?
(7) Hoe ver kunnen en willen ketenschakels gaan met transparantie, wat zijn de kosten en baten?

Daartoe zijn de volgende onderliggende onderzoeksthema s geformuleerd (de eerste 2 worden overigens samen met KBthema 6 Voedselveiligheid ingevuld):

a. Ontwerp en kwantificering van voedselveilige ketens in een internationale context

b. Early Warning

c. Transparantie en informatiemanagement in Agrifood Ketens (Capacity Building voor een internationale Context)

Related organisations

Related people

Project leader Ir. A.E. Simons

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D66000 Communication sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation