KNAW

Onderzoek

KB-05-002 Bio-actieve inhoudsstoffen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-05-002 Bio-actieve inhoudsstoffen
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313290

Samenvatting

Doel:
De Nederlandse bevolking kenmerkt zich door een sterke vergrijzing en een toenemend aantal mensen met overgewicht. Beiden gaan gepaard met een verlies van quality of life en het optreden van chronische ziekten (bijvoorbeeld diabetes, kanker en hart- en vaatziekten). Het is bekend dat bij oudere mensen tekorten kunnen optreden aan bepaalde bioactieve inhoudsstoffen (zoals vitamine B12). Voeding kan een belangrijke preventieve rol spelen in het voorkómen van ouderdom en overgewicht geassocieerde ziekten en kan leiden tot een belangrijke verbetering van de kwaliteit van het leven. Om landbouwproducten van plantaardige en dierlijke oorsprong te kunnen ontwikkelen die optimaal aansluiten bij de demografische voedingsbehoeften is het belangrijk om inzicht te hebben in de nutritionele samenstelling van plantaardige en dierlijke producten (zie programma 3) en de bioactiviteit van de inhoudstoffen als traditionele micronutriënten (vitaminen en mineralen), secundaire metabolieten (polyfenolen, antioxidanten) en specifieke lipiden, peptiden en suikers. Versterking van de kennisbasis is noodzakelijk voor onderzoek naar de inhoudsstoffen van planten en dieren en de effecten van deze natuurlijke inhoudstoffen op de gezondheid van de mens. Hiervoor kunnen in vitro systemen, kleine proefdieren, maar ook varkens die model staan voor het menselijk voedselverteringssysteem gebruikt worden. De gevonden resultaten zullen waar mogelijk en in samenwerking met anderen gevalideerd en verder ontwikkeld worden tot eindproducten met een toegevoegde waarde. Het gaat hierbij naast het begrijpen van effecten ook om het opsporen en toepassen van biomerkers, bijvoorbeeld in high throughputsystemen, om uiteindelijk met nieuwe producten een substantiële gezondheidsbijdrage te kunnen leveren.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.G. Bovy
Projectleider Prof.dr. R.D. Hall
Projectleider Prof.dr.ir. J. Keijer
Projectleider Dr. C. Kik
Projectleider Dr. M.F. van Wordragen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D23130 Allergieën
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie