KNAW

Research

KB-05-003 Designing healthy nutrition

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-05-003 Designing healthy nutrition
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1313291

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Gezondheid van voeding is niet alleen afhankelijk van de aanwezige inhoudsstoffen, maar ook van de vorm en combinatie waarin ze voorkomen, de mate waarin ze beschikbaar zijn en hun stabiliteit. Het is derhalve niet alleen van belang is om de gezondheid van stoffen te kennen, maar ook om de gezondheid van een grondstof en product te begrijpen en te kunnen sturen. Dit programmaonderdeel is gericht op het ontwerpen van gezonde voeding. Het gaat hierbij om formuleringen van macronutriënten inclusief pro-biotica en bioactieve stoffen zoals genoemd in programma 2. Macronutrienten hebben naast hun nutritionele rol ook andere activiteiten en functionaliteiten. Eiwitten zijn bijvoorbeeld niet alleen een bron van aminozuren, maar worden stapsgewijs door endo- en exoproteases afgebroken. Veel intermediaire peptiden die hierbij worden gevormd hebben een eigen bioactiviteit. Analoog geldt dit voor de enorme diversiteit aan natuurlijke polysacchariden. Veel van deze polysacchariden en afbraak producten hiervan (oligosacchariden) hebben een eigen specifieke biologische activiteit en productfunctionaliteit. Hoe, en in welke mate al deze stoffen (zowel micro- als macronutriënten) in onze voeding terecht komen, hoe ze met elkaar interacteren, in welke mate ze bechikbaar zijn en fysiologische effecten teweeg kunnen brengen, het gedrag van mensen beïnvloeden en uiteindelijk samen in een levensmiddel geformuleerd kunnen worden, zodat het product ook voor consumenten nog aantrekkelijk is, is onderwerp van dit programma. Verder is naast de biologische beschikbaarheid ook de technische en economische beschikbaarheid belangrijk, omdat die het mogelijk maakt om betaalbaar, gezond voedsel aan te bieden. Ook nieuwe, milde verwerkingstechnologieën die ertoe bijdragen dat gehaltes van macronutrienten en bioactieve inhoudsstoffen in de hele keten van grondstof tot eindproduct behouden blijven, dragen bij tot de doelstellingen van dit programma. Subthema 3 verbindt de biologisch geörienteerde programma s met de mensgeörienteerde subthema s uit dit thema.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. R.J. Bino
Project leader Dr.ir. K.B. Merck
Project leader Dr. H.S.M. de Vries
Project leader Dr. C. Zondervan

Related research (upper level)

Classification

D23120 Oncology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation