KNAW

Onderzoek

KB-05-004 Diermodellen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-05-004 Diermodellen
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1313292

Samenvatting

Doel:
Er zijn grote genetische, fysiologische, functionele en morfologische overeenkomsten tussen mens en landbouwhuisdier. Onderzoek aan dieren en diermodellen zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis die relevant is voor de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld op het terrein van obesitas, diabetes, depressie, darmgezondheid en cardiovasculaire aandoeningen. De varkensdarm is wat morfologie en functionaliteit betreft, het beste model voor humane darmgezondheid. Kennis over darmfunctionaliteit (bij het varken) in relatie tot weerstand zal instrumenten opleveren voor sturing en modulatie van afweer via voeding. Een ander voorbeeld is de problematiek rond obesitas: kennis over sturing en regulatie van vetmetabolisme bij dieren (via fokkerij, voeding, houderij) kunnen een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de humane gezondheid. Temeer daar het onderzoek bij dieren (gericht op verbeteren en optimaliseren van processen) complementair is aan dat bij mensen (gericht op herstel van defecte en/of ontspoorde processen). Dit onderzoek krijgt de komende jaren een extra dimensie omdat de volledige genoomsequenties van zowel kip, varken als rund binnen afzienbare tijd (1-2 jaar) ter beschikking komen. Hierdoor zal het vergelijkend genomics onderzoek bij mensen en dieren nieuwe waardevolle kennis opleveren over cellulaire processen die geassocieerd zijn met humane gezondheid en die toegepast kunnen worden voor innovaties binnen de food en pharma sector. Nadrukkelijk onderdeel van de projecten die in dit programma gaan lopen is de samenhang met kennis omtrent biofunctionaliteit van micro- en macroingrediënten uit voedsel die uit subthema's 1, 2, 3, 6 en in mindere mate 5 ontstaat.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.habil. F.J. van der Staay
Projectleider Dr. S.J. Koopmans
Projectleider Dr. J.M.J. Rebel

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D21700 Fysiologie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie